Cilj zaustavljanje negativnih efekata ekonomske migracije

Premijer Dritan Abazović uputio je čestitku građanima i lokalnom rukovodstvu čestitku povodom Dana opštine Gusinje, uz ocjenu da je taj dio zemlje izvanredna razvojna šansa sjeveroistoka.

„Jedan od primarnih ciljeva sticanja statusa opštine, jeste zaustavljanje negativnih efekata ekonomske migracije. Taj cilj treba da bude konstantno u fokusu lokalne samouprave. Otvaranje graničnog prelaza sa Albanijom i bolje povezivanje sa Podgoricom, čini prekretnicu u razvoju Gusinja“, kazao je Abazović.

„Najbogatija vodoizvorišta pijaće vode u državi, izuzetni šumski resursi, dostupnost svih dvanaest mjeseci, pogodnosti za razvoj ljetnjeg i zimskog, eko, ruralnog, zdravstvenog i elitnog turizma, skijaški potencijal, mogućnost razvoja ribarstva, prednosti za farmerski način gajenja i održavanja domaćinstava i uvezivanja srednjih i malih proizvođača hrane, kako bi turistički proizvod i ponuda bili sasvim autohtoni, samo su dio resursa i potencijala koje tek treba kapitalizovati realizacijom ozbiljnih, održivih projekata“, rekao je premijer.

Svemu tome, kako je rekao, trebalo bi pridružiti finansijski impuls dijaspore, koja u kontinuitetu iskazuje interesovanje i potrebu za investiranjem, kako bi sa zavičajem intenzivnije dijelila životnu perspektivu.

„Svi društvenopolitički faktori dužni su da daju svoj puni doprinos da bi Gusinje, plavski, beranski i rožajski kraj sa svojom ponudom bili prisutniji i vidljiviji na domaćem i evropskom tržištu. Duboko smo uvjereni da će pogodan tranzitni položaj naročito doći do izražaja izgradnjom puta Plav – Dečani i da će to donijeti mnoge benefite i za Vaš kraj“, navodi se u čestitki Abazovića.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor