Uprava prihoda i carina u Pljevljima kroz pet blokada računa naplatila 2,45 miliona eura

Da je Uprava prihoda i carina u prošloj godini bila izuzetno ažurna kada je u pitanju naplata zaostalih poreskih obaveza na prostoru pljevaljske opštine, može se vidjeti i po činjenici da je dug lokalnih preduzeća, po osnovu poreza i doprinosa, smanjen za 2,45 miliona eura.

Dug po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih u lokalnim preduzećima je, tokokom 2021. godine, smanjen za 2,45 miliona eura – saopšteno je iz Uprave prihoda i carina Crne Gore, poručivši da će i u narednom periodu nastaviti sa zakonskim naplatama dugova.

Uprava prihoda i carina će i ubuduće preduzimati sve radnje i mjere utemeljene isključivo na zakonu i pozitivnim zakonskim propisima uz punu opredjeljenost na neselektivan pristup prema svim poreskim obveznicima, poručili su iz pomenute uprave.

Vrijedi napomenuti da je Uprava prihoda tokom prošle godine račune lokalnih preduzeća blokirala po pet puta.

Sa druge strane, podaci govore da se u Pljevljima u prošloj godini nekretnine nijesu mnogo kupovale ni prodavale, pa je ostvaren prihod od svega 113,5 hiljada eura, a po osnovu koncesija prihodi su bili manji za 460.000 eura.

Po osnovu koncesione naknade naplaćeno je 3,19 miliona eura, kažu iz Uprave prihoda i carina, dok je tokom 2020. godine po istoj osnovi prihodovano 3,65 miliona eura.

Kada je u pitanju visina koncesija, najviše novca naplaćeno je od Rudnika uglja. Tako je prema zvaničnim podacima, naplaćena stalna naknada od 672.000 eura i promjenjivi dio u iznosu od 458. 000, dok je iskopano 1,65 miliona tona uglja. Rudnik uglja je za korišćenje kamenoloma Jagnjilo platio koncesiju na kamen u iznosu od 12.600 eura. Koncesiju na kamen platila je i kompanija „Bemaks“ u iznosu od 25.000 eura, dok je kompanija TIM po istoj osnovi platila 41,7 hiljada eura.

Kada je u pitanju koncesija za rude olova i cinka, Gradir Montenegro, odnosno Rudnik „Šuplja Stijena“ platio je 304.000 eura. Od tog iznosa 286.000 odnosi se na stalni dio naknade, a svega 18.000 na promjenljivi dio. Pritom rudnik je ostvario proizvodnju od 578.000 tona koncentrata rude olova i cinka.

Filijala Uprave prihoda i carina u Pljevljima naplatila je preko 43 miliona eura, od čega je najveći dio prihoda naplaćen po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih. Taj prihod iznosi 29,81 miliona. U poređenju sa prethodnom godinom prihod je veći za oko šest miliona eura.

Od koncesija 70 odsto ide opštinskoj upravi

Kada je u pitanju naplata koncesija po osnovu ruda obojenih metala, uglja, kamena i koncesija za korišćenje šuma, pljevaljska lokalna uprava od ukupnog iznosa od 3,19 miliona eura prihodovaće sedamdeset odsto novca. Na taj način opštinska uprava je po osnovu koncesija u prošloj godini prihodovala 2,23 miliona eura. Pomenuti novac je došao u opštinsku kasu na osnovu eksploatacije prirodnih bogastava na seoskom području, ali prema prošlogodišnjem budžetskom planu u najvećoj mjeri potrošen je za realizaciju projekata na gradskom području.

Izvor:Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor