Search
Close this search box.

Godina zatvora zbog nasilja u porodici

Viši sud u Podgorici odbio je kao neosnovanu žalbu odbrane Podgoričanina K.I. na osuđujuću presudu prvostepenog Osnovnog suda u Podgorici, kojom je on osuđen na godinu dana zatvora zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Foto:pixabay Foto:pixabay

Tako je Viši sud u Podgorici potvrdio presudu sutkinje podgoričkog Osnovnog suda Nade Rabrenović, uz koju je izrečena i mjera bezbjednosti obaveznog liječenja narkomana u ustanovi za izvršenje kazne i može trajati duže od vremena izrečene kazne, ali njeno ukupno trajanje ne može biti duže od tri godine.

“Prvostepeni sud je ocijenio svaki dokaz pojedinačno i u međusobnoj povezanosti i dao dovoljne, valjane i jasne razloge koje dokaze i zbog čega prihvata i koje činjenice na istim zasniva, sve u smislu čl.379 st.7 ZKP, koje razloge i ovaj sud u svemu prihvata i na iste upućuje žalioca”, stoji u rješenju Višeg suda.

U žalbi se navodi da se oštećenoj K.D. poklanja puna vjera, a bez ijednog drugog materijalnog dokaza.

U iskazu oštećena K.D. jasno navodi da je kritičnog dana bila u Sigurnoj ženskoj kući sa kćerkom K. kada je u hodniku kuće čula vrisak kćerke K., kojoj je otac okrivljeni K.I.

“Kada se okrenula vidjela je okrivljenog kako trči u njenom pravcu sa nožem u ruci koji je čak prepoznala jer su ga koristili u kući. Okrivljeni je uhvatio lijevom rukom za lijevo rame, držao nož u predjelu njenog stomaka a ona čučnula, odnosno savila se govoreći mu “nemoj molim te, stani” nakon čega joj je K. zadao udarac u predjelu glave i to rukom u kojoj je držao nož i kada je prišla njihova kćerka K., koja mu je otela nož iz ruke i bacila kroz prozor, da bi je isti potom još dva puta udario rukom u predjelu glave, kazujući da se ne sjeća da li je to bilo pesnicom ili šakom, što sve potvrđuje i kćerka okrivljene i oštećene, maloljetna K.K., navodeći u bitnom da se nalazila u Sigurnoj ženskoj kući sa svojom majkom jer njen otac prijeti majci”, navodi se u rješenju.

Kćerka oštećene i okrivljenog je ispričala i da je u odbrani majke, oca čak udarila čašom u glavu, poslije čega je njen otac pustio majku, ali je prije toga vukao za noge kroz hodnik sve do kuhinje, da bi joj potom čistio krv sa lica, sve do dolaska policije koja mu je stavila lisice na ruke i odvela ga.

“U konačnom sve ovo je potvrđeno i nalazom i mišljenjem vještaka medicinske struke dr Nemanje Radojević koji nalaz je dat na osnovu medicinske dokumentacije za oštećenu K.D. i u kom se nalazu navodi da je oštećena K.D. kritičnom prilikom zadobila tjelesne povrede u vidu krvnog podliva i rane”, stoji u rješenju.

Prvostepeni sud je od olakšavajućih okolnosti na strani okrivljenog cijenio to što je otac dvoje djece, a od otežavajućih njegovu raniju osuđivanost, što je utvrđeno iz izvoda kaznene evidencije na ime okrivljenog.

Izvor: RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor