Odlaganje poreskih obaveza za mart moguće od juče

Biće moguće odgoditi poreze i doprinose na zaradu za april i maj, kao i obaveze iz reprograma Starije dugove, koji nijesu u reprogramu, nije moguće prolongirati.

Poreskoj upravi od juče je moguće slanje zahtjeva za odlaganje plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica, obaveznih doprinosa na zarade i obaveza iz reprograma za mart, a ta mogućnost važiće i za obaveze iz aprila i maja ove godine. Poreske obaveze odlažu se na 90 dana. Prema ovoj uredbi Vlade, nije moguće odložiti plaćanje poreskih obaveza koje su nastale prije marta, a koje nijesu u reprogramu.

Iako je ova mjera najavljena prije desetak dana, Vlada je preksinoć usvojila uredbu, a Poreska uprava je juče na svom sajtu objavila obrasce i vodič o načinu korišćenja ove mogućnosti.

Zakonski osnov za donošenje ove uredbe Vlada je pronašla u članu 12 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti u kojem piše:

“Ministarstvo finansija može odložiti naplatu poreskih i neporeskih potraživanja koja pripadaju budžetu države, odobriti plaćanje u ratama i kapitalizovati poreska i neporeska potraživanja za namjene regionalnog razvoja, restrukturiranje privrednih subjekata, kao i za druge namjene, u skladu sa propisom koji donosi Vlada”.

Za koga uredba (ne) važi

Uredba je donijeta, kako je u njoj navedeno, da bi se poreskim dužnicima koji nijesu u mogućnosti da izmire poreske obaveze, usljed negativnih efekata na poslovanje izazvanih epidemijom zarazne bolesti COVID19, omogućilo odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja, za period od 90 dana, od dana dospjeća obaveza za mart, april i maj 2020. godine.

Ovu uredbu neće moći da koriste službe državne uprave i lokalne samouprave, javne ustanove, nezavisna regulatorna tijela, kao i privredna društva i pravna lica u kojima država ili lokalna samouprava imaju većinski vlasnički udio, a koja ne posluju po tržišnim principima.

Poreski obveznici koji su već podnijeli poreske prijave za mart, objašnjeno je iz Poreske uprave, moći će da kao dopunu podnesu obrazac u kojem će zatražiti odlaganje plaćanja ovih obaveza.

Mogućnost odlaganja poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa odnosi se na sve obveznike, kako za poslodavce koji te obavezu obračunavaju i plaćaju za zaposlene, tako i za građane koji tu obavezu samostalno prijavljuju ili su obveznici paušalnog oporezivanja.

Obveznici koji posjeduju digitalni sertifikat prijave podnose preko platforme ePrijava, a oni koji nemaju šalju mejlom ili poštom svojoj područnoj jedinici.

Izvor: Vijesti

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor