VODOVOD „BISTRICA“ UMANJIO CIJENE ZA SVE USLUGE ZA 10%

Vodovod “Bistrica” Bijelo Polje, u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, izvršio je umanjenje cijena za sve usluge u iznosu od 10% za tekuću godinu, saopštio je za Radio Bijelo Polje tehnički rukovodilac tog preduzeća, Marko Bulatović.
On je kazao da je nove umanjene cijene usluga za javno vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda fekalnog porijekla Odlukom potvrdio i Odbor direktora, a u skladu sa zakonom.
“Za račune od januara 2023. godine, zaključno sa decembrom ove godine, u primjeni će biti nove cijene naših usluga, pa će fiksni dio cijene usluge za javno vodosnabdijevanje za pravna lica iznositi 3,9010 eura, za fizička lica 0,7725 EUR, dok je fiksni dio za usluge prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda fekalnog porijekla za pravna i fizička lica isti i iznosi 0,6083 eura”, naveo je Bulatović.
Saopštio je i da cijena za varijabilni dio za javno vodosnabdijevanje po m3 isporučene vode za pravno lice sada iznosi 0,7709 EUR/m3, dok je za fizička lica 0,2868 EUR/m3.
“A varijabilni dio cijene usluge za prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za pravna lica iznosiće 0,3688 EUR/m3, dok je za fizička lica 0,1373 EUR/m32, dodao je tehnički rukovodilac DOO Vodovod “Bistrica”, napominjuću da su iskazane cijene bez uračunatog PDV-a, koji iznosi 7%.
Korisnicima tuđe njege i pomoći, korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice i lica sa invaliditetom, kako je naveo Bulatović, ukida se pravo korišćenja povoljnosti obračuna subvencije u visini od 50% na varijabilni dio cijene usluga.
Bulatović je kazao da iz Vodovoda “Bistrica” poseban apel upućuju korisnicima koji nijesu na vrijeme izmirili svoje obaveze za utrošenu vodu i kanalizaciju.
“Pozivamo ih da potpišu ugovor o izmirenju dugovanja u jednakim mjesečnim ratama, kako bi izbjegli eventualna isključenja i naplatu potraživanja putem javnih izvršitelja”, poručio je Bulatović, dodajući da sve detaljnije informacije mogu dobiti pozivom na broj 050-432-239.
NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor