Search
Close this search box.

Skupština CG ponovo lider u regionu u pogledu transparentnosti rada

Tradicionalno visok nivo transparentnosti rada Skupštine Crne Gore prepoznat je još jednu godinu zaredom u analizi otvorenosti parlamenata u regionu koju je pripremio i objavio Centar za demokratsku tranziciju (CDT).

Kako navode u saopštenju Skupštine, analiza zasnovana na rezultatima sveobuhvatnog istraživanja sprovedenog u periodu od januara do aprila 2022. godine, pokazuje da Skupština Crne Gore i dalje zauzima vodeću poziciju među parlamentima regiona sa 85,45% ispunjenih kriterijuma otvorenosti.

“Na drugom mjestu je Skupština Sjeverne Makedonije sa 71,89%, a zatim slijede Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine sa 61,22% i Narodna skupština Republike Srbije koja ispunjava 51,9% definisanih kriterijuma. Istraživanjem su obuhvaćene i Narodna skupština Republike Srpske, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, te Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine”, naglašava se u saopštenju.

Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Aleksandar Klarić sa zadovoljstvom konstatuje da je nedavno objavljeno istraživanje još jedna potvrda značajnih rezultata ostvarenih na polju jačanja otvorenosti i transparentnosti rada Parlamenta tokom 2021. godine. Posebno raduje činjenica da su brojni projekti koji su u kratkom vremenskom periodu u bitnom doprinijeli dodatnom približavanju rada Skupštine Crne Gore građanima reflektovani u do sada najboljem rezultatu ostvarenom u ovom regionalnom istraživanju koje se sprovodi šesti put zaredom.

“Među njima je sada već ustaljena praksa uživo prenosa sjednica skupštinskih radnih tijela sa kojom je započeto tokom tekućeg saziva Parlamenta, kao i pokretanje Parlamentarnog TV kanala koji pored prenosa skupštinskih zasijedanja i sjednica radnih tijela pruža i dodatne informativne sadržaje, čineći, na ovaj način, rad parlamenta još bližim široj javnosti. Skupština o svojim aktivnostima informiše i putem redizajniranog internet portala koji sada pruža znatno bogatiji i pristupačniji sadržaj. Od početka 27. saziva, o dešavanjima u crnogorskom parlamentu moguće se informisati i putem skupštinskog profila na društvenim mrežama Fejsbuk, Instagram, Tviter i Jutjub”, navode u Skupštini.

Klarić podsjeća i na druge značajne korake koji su tokom prethodne godine, na inicijativu i uz snažnu podršku predsjednika Bečića i rukovodstva Skupštine, preduzeti sa ciljem jačanja direktne komunikacije sa građanima i omogućavanja njihovog šireg učešća u procesu kreiranja politika. Tako je u 2021. godini uspostavljena platforma za e-peticije putem koje građani od Skupštine mogu zatražiti da preduzme određene mjere ili radnje iz njene nadležnosti. Građani, takođe, na raspolaganju imaju i mehanizam predstavki, pa se Parlamentu na ovaj način obratilo i odgovor na dostavljenu predstavku dobilo više od 800 građana.

Skupština Crne Gore je i tokom 2022. godine započela i realizovala značajan broj projekata u cilju daljeg jačanja otvorenosti i transparentnosti kao i kontrolne i nadžorne uloge Skupštine Crne Gore.

Centar za demokratsku tranziciju u saradnji sa nevladinim organizacijama iz regiona, a u okviru projekta koji podržava Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED), godinama unazad razvija Regionalni indeks otvorenosti.

Otvorenost parlamenata mjerena je kroz više od stotinu indikatora koji se ocjenjuju na osnovu dostupnosti informacija na službenim internet stranicama institucija, kvaliteta relevantnog pravnog okvira, drugih izvora javnog informisanja te zahtjeva za pristup informacijama i upitnika koji su upućeni parlamentima.

Metodologija istraživanja, kako je navedeno u analizi, zasniva se na najboljim međunarodnim praksama i standardima dobrog upravljanja.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor