Šćekić: Ukidanje doprinosa državu će koštati više od 150 miliona eura

Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore Dragoslav Šćekić kazao je za „Dan“ da je, i pored niza zahtjeva prema Ministarstvu finansija, opredijeljeni budzet za funkcionisanje zdravstvenog sistema u 2022. godini u iznosu od 332.000.000 eura, za 40.000.000 manji od potrebnog.

Ističe da, prema podacima Fonda zdravstva, nakon usvajanja izmjena Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju u sklopu programa „Evropa sad“, kojim su ukinuti doprinosi za zdravstveno osiguranje zaposlenih, Vlada mora da nadomjesti između 150 i 180 miliona eura koje su dobijali po tom osnovu.

Šćekić objašnjava da je dosadašnja praksa pokazala da u crnogorskom zdravstvenom sistemu nije bilo sistemskog pristupa u rješavanju problema i slabosti u organizaciji i funkcionisanju zdravstvene zaštite, a što se godinama unazad nagomilavalo i postojalo sve složenije bez adekvatne reakcije nadležnih.

Planirana budzetska sredstva za zdravstvo redovno su bila potrošena u cjelini uračunavajući i namjenske budzetske intervencije i svaka poslovna godina završavala se iskazivanjem neizmirenih obaveza, koje su se godinama akumilirale i dovele do rasta dužničke piramide. Imajući u vidu akumulirane neizmirene obaveze iz prethodnog perioda, smatrali smo da je potrebno realinije planirati budzetska sredstva za 2022. godinu, što bi bilo zasnovano na realizovanim izdacima u prethodnom periodu i procjeni potrebnih budzetskih sredstava sa posebnim akcentom na neophodna sredstva sistemu za borbu protiv pandemije uzrokovane virusom kovid-19.

Realne potrebe javnih zdravstvenih ustanova za nesmetano funkcionisanje sistema u 2022. godini su na nivou od cca 375 miliona eura. Međutim, zbog limita koje opredeljuje Ministarstvo finansija neophodno je bilo uklopiti se u iznos od ukupno 352.000.000 eura, od čega navedeni iznos uključuje neizmirene obaveze Fonda iz prethodnog perioda, koje smo zatekli, a iznosile su 49 miliona eura. Međutim, Ministarstvo finansija je utvrdilo limit budzetskih sredstava za potrebe zdravstvenog sistema za 2022.g odinu u iznosu od ukupno 307 miliona eura. U Fondu smo smatrali da je dati limit nedovoljan, te je nakon niza reagovanja, opredijeljen iznos od 332 miliona eura. U navedeni iznos uključeno je planirano povećanje zarada zaposlenih u javnom zdravstvu. Mišljenja smo da su sredstva opredijeljena na navedni iznos ipak nedovoljna za nesmetano funkcionisanje zdravstvenog sistema, s obzirom na potrebe javnih zdravstvenih ustanova, kao i naslijeđeni dug koji dodatno otežava dalje finansiranje i stabilizaciju finansiranja zdravstvenog sistema u cjelosti – ističe Šćekić.

Izvor:Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor