Protest zbog ukidanja Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom

Savez slijepih Crne Gore iskazuje duboko neslaganje i snažan protest u odnosu na odluku Vlade Crne Gore da se ukine Direktorat za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom, poručili su iz Saveza pozivajući Vladu da hitno izmjeni Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, na način što će osim ostalih direktorata i službi, svakako predvidjeti i Direktorat za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom, koji je do sada postojao u okviru Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

Oni su poručili da su zatečeni i duboko razočarani ovakvim postupkom, inkluzivne i proevropske Vlade.

– Upozoravamo i oštro protestvujemo zbog prethodno navedenog. Naime, ukoliko se ukine Direktorat u okviru Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, pitamo se ko će u tom ključnom i za osobe s invaliditetom po mnogo čemu resornom ministarstvu pratiti inplementaciju nedavno usvojene Strategije za zaštitu od diskriminacije i promociju jednakosti lica s invaliditetom ? Ko li će se u skoroj budućnosti pobrinuti da Savjet za pitanja lica s invaliditetom konačno profunkcioniše i počne raditi u interesu osoba s invaliditetom – kazali su oni.

Savjet je, kako navode, inače Vladino radno tijelo i nažalost ne funkcioniše već tri godine.

– Dalje, veoma je interesantno i poražavajuće da se u usvojenom Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava uopšte i ne pominju osobe s invaliditetom, a kamoli radna mjesta čiji djelokrug poslova predviđa bavljenje licima s invaliditetom, ljudskim pravima i pitanjem invaliditeta, što je apsolutno neprihvatljivo i zbog čega moramo snažno reagovati. Kad je riječ o osobama s invaliditetom, napominjemo da se radi o brojčano značajnoj populaciji građana (lica s invaliditetom u CG ima oko 12 odsto), koje moraju biti adekvatno zastupljene na institucionalnoj ljestvici, što je u skladu i sa UN Konvencijom o pravima lica sa invaliditetom, koja ima apsolutni primat u odnosu na unutrašnje propise – istakli su.

Oni su Vladi i resornom Ministarstvu poručili da sa ljudskim pravima lica sa invaliditetom ne smiju manipulisati.

– Već da iste moraju biti uvažene i zastupljene u istoj mjeri koliko i ostale manjine i grupacije građana u Crnoj Gori. Zahtijevamo samo jednak tretman i odnos, zasnovan na ljudskim pravima i nediskriminatornom postupanju i još jednom pozivamo Vladu i Ministarstvo da hitno preispitaju svoje odluke i buduće korake i svakako da ih usklade sa krunskim i ključnim pravnim dokumentom za lica s invaliditetom, tj. sa odredbama Konvencije o pravima lica s invaliditetom – zaključili su iz Saveza.

izvor: pobjeda

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor