Search
Close this search box.

Oštetili budžet za oko 900 hiljada eura

Policija je podnijela krivične prijave protiv P.I, A.M. i D.M. iz Podgorice zbog sumnje da su utajom poreza i doprinosa oštetili budžet za oko 600 hiljada eura i protiv D.Č. iz Novog Sada, sa boravkom u Budvi i preduzeća “Tron Company” d.o.o. Budva čiji je Novosađanin osnivač takođe zbog sumnje da su utajom poreza i doprinosa oštetili budžet za skoro 300 hiljada eura

“Naime, P.I, A.M. i D.M. nastanjeni u Podgorici, kako se sumnja, izvršili su krivično djelo koje im se stavlja na teret na način što, u namjeri izbjegavanja plaćanja poreza na dodatu vrijednost i poreza na dohodak fizičkih lica, nijesu dostavljali podatke i činjenice o zakonito stečenim prihodima, koje su od uticaja za utvrđivanje obaveza, odnosno, prikrili su podatke koji se odnose na plaćanje obaveza po osnovu obračuna PDV-a i poreza na dohodak fizičkih lica, na koji način je pričinjena šteta budžetu Crne Gore u iznosu od 606.674 eura”, navodi se u saopštenju.

Policija je, kkao je saopšteno, kontrolisala izgradnju i prodaju poslovno stambenih objekata u Kotoru, u naseljima Dobrota i Stoliv i tom prilikom posumnjali da su P.I, A.M. i D.M. izvršili krivično djelo utaja poreza i doprinosa.

“Provjerama je utvrđeno da prijavljeni nijesu vodili poslovne knjige na način propisan Zakonom o računovodstvu i reviziji, da nijesu izvršili opštu registraciju poreskog obveznika, kao ni PDV registraciju, a koju su bili u obavezi da izvrše na osnovu Zakona o poreskoj administraciji kod nadležnog poreskog organa”, kazali su iz policije.

Osumnjičeni, kako dodaju u policiji, nijesu vodili poslovne knjige i pomoćne evidencije u kojima bi bile registrovane poslovne transkacije u vezi sa gradnjom stanova i njihovom daljom prodajom kupcima.

“Nijesu podnosili poreske prijave, prijave poreza na dohodak fizičkih lica i prijave poreza na PDV, a sticali su prihode od oporezive djelatnosti – izgradnje stanova za tržište u Opštini Kotor, naselja Dobrota i Stoliv, na koji način su od prodaje stambeno-poslovnih jedinica ostvarili ukupan prihod od 2.730.030 eura”, navodi se u saopštenju.

Službenici Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije u saradnji sa Centrom bezbjednosti Budva su Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru podnijeli krivičnu prijavu protiv D.Č. iz Novog Sada, sa boravkom u Budvi, osnivača i izvršnog direktora privrednog društva “Tron Company” d.o.o. Budva, kao i protiv ovog privrednog društva zbog sumnje da su izvršili krivično djelo utaja poreza i doprinosa, na štetu budžeta Crne Gore, u iznosu od 262.850 eura.

“Postupajući po operativnim saznanjima, u saradnji sa postupajućim osnovnim državnim tužiocem u Kotoru, izvršena je kontrola poslovanja privrednog društva “Tron company” d.o.o. Budva, kojom prilikom je utvrđeno da je predmetno privredno društvo, čiji je osnivač i izvršni direktor D.Č., u namjeri da izbjegne plaćanje poreza i doprinosa i drugih propisanih dažbina, dalo lažne podatke i činjenice o zakonito stečenim prihodima, odnosno prikrilo podatke koji se odnose na plaćanje obaveza po osnovu obračuna PDV-a na usluge stranih lica, PDV u domaćem prometu, poreza i doprinose na lična primanja zaposlenih, poreza na dobit i ostalih poreza, na koji način je pričinjena šteta budžetu Crne Gore u iznosu od 262.850 eura”, navode iz Uprave policije.

Iz policije napominju da je i ranije sprovođen izviđaj preduzeća “Tron company” d.o.o. Budva, zbog prijavi boravaka stranaca u Crnoj Gori i izdavanja dozvola za njihovo zapošljavanje, kao i plaćanje obaveza Poreskoj upravi po tom osnovu.

“U vezi sa tim Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru podnijeta je krivična prijava protiv D.Č. i pomenutog pravnog lica, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo utaja poreza i doprinosa, kojom prilikom je budžet Crne Gore oštećen u iznosu od 36.381 eura”, navodi se u saopštenju.

Do sada izvršenim provjerama, kako navode iz policije, utvrđeno je da je nezakonitim radnjama ovog pravnog i fizičkog lica, budžet Crne Gore oštećen za 299.231 euro.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor