Opština Petnjica komunalni otpad transportuje za Rožaje

U preporukama Evropske unije, koje se tiču zaštite životne sredine, izričito je zahtijevano da se u Crnoj Gori mora odustati od dosadašnjeg načina odlaganja otpada, uz naglasak da postojeće deponije u velikoj mjeri remete prirodnu ravnotežu. U tim preporukama je naznačeno da se mora graditi regionalne deponija na sjeveru Crne Gore i u okviru nje reciklažni centar gdje bi se vršila selekcija otpada i proizvodio određeni energent koji ima višestruko korisnu namjenu. Međutim, do toga se još uvijek nije došlo, zbog čega se na području opštine Petnjice godinama pribjegavalo altarnativnim rješenjima po pitanju pronalaženja lokacija za deponovanje smeća.

    ZGRADA OPŠTINE PETNJICA/ DARKO JOVOVIĆ

Sve smo pokušali kako bi pronašli mjesto na području Petnjice gdje bi se deponovao komonunalni otpad do eventuakne izgradnje regionalne sanitarne deponije o kojoj se priča godinama. Definisali smo više lokacija i uključili stručna lica sa strane da nam pruže ruku ponići. Ali, svuda smo nailazili na otpor građana. Sa druge strane država nije donijela valjana zakonska rješenja za rješavanje ovog problema. Zato smo prinuđeni da, u skladu sa postignutim dogovorom, otpad transportijemo u Rožaje, odosno na tamošnju deponiju. Na potezu je država koja mora da donese zakonsko rješenje na osnovu kojeg će se doći do odgovarajuće lokacije za deponovanje otpad,ne samo iz Petnjice, nego i sa čitavog sjevernog regiona – naglašava predsjednik Opštine Petnjica Samir Agović.

Iz petnjičkog Ekološkog društva apeluju da se što prije pronađe rješenje za adekvatno skladištenje komunalnog otpada i sprečavanje širenja divljih deponija na području Bihora.

Konstantno, godinama ukazujemo da se pored saobraćajnica susrećemo sa divljim deponijama. Rijeke su zatrpane plastičnim flašama, kesama i drugim otpadom. Takođe, smeće se odlaže na brojnim mjestima na kojima to nije dozvoljeno. Sve to odaje jednu izuzetno ružnu sliku. Tome svakako kumuje i svijest samih građana koji ne mogu da shvate da je neophodno da vode računa o očuvanju životne sredine. Sigurno da bi se problem donekle riješio pronalažanjem odgovarajuće lokacije za odlaganje smeća i to treba da bude jedno od najvažnijih pitanja koje treba rješavati u narednom periodu – ističu ekolozi iz Petnjice.

Direktor Komunalnog preduzeća u Petnjici Mithad Cikotić ističe da se radi o izuzetno kompleksnom problemu koje se teško može riješiti bez donošenja nove zakonske regulative.

Nadamo se da će država konačno donijeti uredbu na osnovu koje će se definisati kako će se na najefikasniji način deponovati komunalni otpad sa čitavog sjevera Crne Gore – kaže Cikotić.

Podsjećamo, 2010. godine, između deset ponuđenih, lokacija Vasove vode kod Berana bila je određena za izgradnju regionalne sanitarne deponije i reciklažnog centra za nekoliko opština. Nakon upornih protesta mještana i promjene lokalne vlasti u Beranama, 2014. godine saopšteno je da se odustaje od tog projekta. Od tada pa do danas nije definisana ni jedna lokacija za izgradnju regionalne deponije.

 

Ovaj tekst se finasira od sredstava odobrenih od Ministarstva kulture i medija kroz Fonda za podsticanje Plularizma i raznovrsnosti medija

 

 

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor