Novine u izbornom procesu

U cilju daljeg unapređenja izbornog ambijenta u skladu sa međunarodnim izbornim standardima, Državna izborna komisija je uz podršku ODIHR-a pristupila analizi i izmjeni više podzakonskih akata.

“U cilju dalje tranparentnosti izbornog postupka, Državna izborna komisija je propisala da se svi zapisnici o radu biračkih odbora ubuduće objavljuju na web stranicama opštinskih izbornih komisija u opštinama gdje se održavaju izbori. Na taj način svi zainteresovani politički subjekti, ali i građani imaće uvid u najznačajniji dokument koji se tiče rada biračkog odbora”, saopšteno je iz DIK-a.

Pojašnajvaju da je podzakonskim aktima koji su mijenjani i dopunjavani precizirano da se posmatračima omogućava da prisustvuju praćenju rada organa za sprovođenje izbora i prije otvaranja biračkog mjesta.

“To znači da posmatrači mogu prisustvovati i pripremnim radnjama na otvaranju biračkog mjesta. Dosadašnjim odredbama ovo pitanje nije bilo precizirano, te se izmjenama nedvosmisleno propisuje da je birački odbor dužan omogućiti prisustvo posmatrača i ovoj fazi izbornog postupka”, napominju iz DIK-a.

U cilju preciziranja, dodaju, na koji način se ostvaruje uvid u izborni materijal i u cilju dosljedne i ujednačene prakse, Državna izborna komisija je propisala da se zahtjev za uvid u izborni materijal podnosi neposredno nadležnoj izbornoj komisiji u pisanoj formi.

“Na taj način izbjegava se svaka proizvoljnost u tumačenju koji je preduslov da bi se ostvario uvid u izborni materijal”, kažu u DIK-u.

Osim usaglašavanja sa ODIHR-ovim preporukama, Državna izborna komisija je usvojila novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi Državne izborne komisije.

“Ubuduće će Služba DIK-a biti podijeljena na dvije organizacione jedinice, a predviđeno je da ima 22 izvršioca. Na taj način biće kadrovski ojačana, što je takođe jedna od preporuka međunarodnih organizacija koje su pratile izbore”, zaključuje se u saopštenju.

izvor: CDM

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor