Novi zeleni kilovati stizaće i iz Bijelog Polja

Preduzeće EE Korita planira da u Bijelom Polju, na lokaciji koja se nalazi u mjestu Korita, izgradi solarnu elektranu koja će se prostirati na oko 505 hektara. Predviđena je izgradnja panela, odnosno elektrane ukupne instalisane snage 280 MWp (DC strana), odnosno 240 kVA (AC strana).
Investitor je Agenciji za zaštitu životne sredine podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.
Planirano je da se u cilju priključenje solarne elektrane na postojeću prenosnu 400 kV mrežu na lokaciji buduće solarne elektrane izgradi 35/400 kV trafostanica i da se dalje 400 kV dalekovodom priključi na 400 kV infrastrukturu Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.
Predloženo je da trafostanica solarne elektrane bude kapaciteta 300 MW, a ukupna očekivana proizvodnja električne energije je 331.306 GWh godišnje
U dokumentu se vidi i da lokacija projekta obuhvata nenaseljen prostor. Kako je utvrđeno urbanističko-tehničkim
uslovima, radi se o prostoru koji je u vlasništvu Farme-Moravac iz Bijelog Polja. Prostor lokacije čini većim dijelom pašnjak, a planirani prostor koji će obuhvatiti buduća solarna elektrana je, kako je već navedeno, oko 505 ha.
NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor