Na okruglom stolu u Bijelom Polju zatražen poseban konkurs za pružanje podrške OSI

Iza nas je period pandemije virusa korona, gdje su osobe sa invaliditetom bile isključene iz svih vidova podrške i na nacionalnom i na lokalnom nivou. Nama su projekti praktično život. Nemamo više vremena čekanje, kazala je Lidija GuberinićDa situacija u kojoj se nalaze osobe sa invaliditetom nije dobra i da izostaje pomoć lokalne uprave i sa državnog nivoa čulo se na juče okruglom stolu sa kojeg je nadležnim upućena inicijativa da se njihov položaj pod hitno poboljša.

Poboljšanje sveukupnog kvaliteta života osoba sa invaliditetom u Bijelom Polju bila je tema okruglog stola, koji je organizovalo opštinsko Udruženje multiple skleroze, uz učešće predstavnika Koalicije OSI Savez, Centra za socijalni rad, Opštinske kancelarije za OSI i Zavoda za zapošljavanje –Biroa rada.

Sa ovog okruglog stola upućujemo zajedničku inicijativu za raspisivanjem posebnog konkursa za raspodjelu sredstava na NVO projekte, koji realizuju pružanje servisa podrške iz oblasti socijalne i dječje zaštite za osobe sa invaliditetom na području bjelopoljske opštine. Takođe, upućujemo poruku relevantnim institucijama u cilju preduzimanja određenih koraka koji bi vodili ka poboljšanju sveukupnog kvaliteta života osoba sa invaliditetom u Bijelom Polju – kazala je Lidija Guberinić, predsjednica Udruženja oboljelih od multiple skleroze.

Ona je dodala da okrugli sto treba da rezultira konkretnim aktivnostima koje će preduzeti ova organizacija kao inicijator, sa ostalim organizacijama koje zapošljavaju lica sa invaliditetom.

– Svi smo u nekom zapećku prilikom raspodjele sredstava za programske i projektne aktivnosti u poslednjem vremenskom roku. Ono što je veoma teška priča, jeste da je iza nas period pandemije virusa korona, gdje su osobe sa invaliditetom bile isključene iz svih vidova podrške i na nacionalnom i na lokalnom nivou. Nama su projekti praktično život. Nemamo više vremena čekanje – istakla je Guberinić.

Ojačati identitet

Asistent na projektu Sanida Šabotić podsjetila je da se okrugli sto organizuje u okviru projekta „Psihosocijalno osnaživanje i pravna edukacija lica sa invaliditetom“, koje je ovo udruženje otpočelo u novembru prošle godine.

– Ciljna grupa našeg projekta su lica sa različitim oblicima invaliditeta sa teritorije Bijelog Polja i članovi njihovih porodica. Krajnji korisnici našeg projekta su porodice lica sa invaliditetom, ali i šira zajednica u kojoj se ovaj projekat realizuje. Naši ciljevi su bili da ojačamo kapacitet naše organizacije, ojačamo identitet lica sa invaliditetom, da ih pravno edukujemo, osnažimo, unaprijedimo svijest javnosti o pravima lica sa invaliditetom i njihovim potrebama, a to smo željeli da postignemo sprovodeći kampanju na društvenim mrežama, na sajtu Udruženja, kreiranjem ovog promo materijala i ovim okruglim stolom, čija je tema poboljšanje cjelokupnog kvaliteta života lica sa invaliditetom – naglasila je Šabotić, dodajući da projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Naglasila je da u poslednje tri godine nijesu imali razumijevanja na lokalnom nivou i zato žele da naprave iskorak da se njihov život poboljša.

– Smatram da ćemo biti još snažniji i jači i sve što se dešava ne smije nas demotivisati. Želimo samo da imamo jednake mogućnosti kao i ostali građani. Tražimo snažniju podršku opštine i države. Idemo unazad umjesto da idemo naprijed. Zato nam je potrebna bolja i saradnja u većem obimu sa onima koji donose odluke –kazala je Guberinić.

Pravnik Mirza Guberinić govorio je o pravnoj edukaciji koja se sprovodi sa osobama sa invaliditetom.

– Radili smo sve da osnažimo osobe sa invaliditetom, prije svega da bi njihov položaj bio bolji i na lokalnom nivou. Ova lica su u poslednje tri godine bila praktično izolovana i zbog toga treba mijenjati pravnu regulativu– rekao je Guberinić.

Izvor: DAN

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor