Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo Vladi Predlog Odluke o privremenoj zaštiti lica iz Ukrajine

Ministarstvo unutrašnjih poslova je, zajedno sa ostalim državnim organima, međunarodnim organizacijama i partnerima, preduzelo sve aktivnosti na rješavanju statusnih pitanja lica iz Ukrajine, kako onima koji su već na teritoriji Crne Gore, tako i u odnosu na one koji će potencijalno doći.

Foto: MUP
Foto: MUP

U tom kontekstu Ministarstvo unutrašnjih poslova je pripremilo i uputilo Vladi Crne Gore Informaciju u vezi statusa lica iz Ukrajine u Crnoj Gori i Predlog Odluke o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine.

Prema riječima MUP-a, ovom Odlukom odobriće se privremena zaštita u trajanju od jedne godine državljanima Ukrajine, licima bez državljanstva kojima je posljednje boravište bilo u Ukrajini i licima kojima je Ukrajina odobrila međunarodnu zaštitu, a koja se ne mogu vratiti u Ukrajinu, koju su morali napustiti zbog oružanih sukoba, odnosno u zemlju porijekla.

Takođe, predloženo je da svi državljani Ukrajine koji ispunjavaju uslove za produženje privremenog boravaka mogu podnijeti zahtjev za produženje boravka kod područnih jedinica i filijala MUP-a, iako nemaju važeću putnu ispravu, s tim što će biti u obavezi da istu dostave naknadno. Isto važi, kako prenose i za sva ostala dokumenta koja se pribavljaju od nadležnih službi u Ukrajini, a koje zbog vanrednog stanja trenutno ne pružaju usluge svojim državljanima.

Iz humanitarnih razloga omogućiće se i ulazak u Crnu Goru državljanima Ukrajine koji ne posjeduju važeću putnu ispravu uz posjedovanje: putne isprave kojoj je istekao rok važenja ili kopije iste; važećeg unutrašnjeg pasoša u obliku knjižice ili važeće ili istekle lične karte ili kopije istih; izvoda iz matične knjige rođenih za djecu do 18 godina ili kopije istog.

Kako bi se vršio nadzor nad sprovođenjem ove Odluke, biće formirano Koordinaciono tijelo, kao i Operativni tim koji će sprovoditi Odluku, poručili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor