“8 Mart u svijetlu prava žena sa invaliditetom”

Na javnoj debati “8 Mart u svijetlu prava žena sa invaliditetom”, u uvodnom izlaganju državni sekretar u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, Bojan Božović je kazao da je Vlada Crne Gore posebno posvećena zaštiti od diskriminacije lica sa invaliditetom. Prema njegovim riječima stepen zaštite ljudskih prava zavisi iz više uglova i više različitih osnova.„Prvo, potrebno je da izgradimo institucije. Drugo, potrebno je da stvorimo adekvatne pravne mehanizme koje će primjenjivati te institucije.

Foto: gov.me
Foto: gov.me

Božović je rekao da, ono što je najvažnije, pogotovo kada se govori o savremenom kontekstu, jeste da se stvori dovoljan nivo svijesti kod svake odgovorne osobe da niti u jednom momentu ne zaborave na one koji su najviše diskriminisani.

Na panel diskusiji pod nazivom “Kako suzbiti višestruku i intersekcijsku diskriminaciju žena s invaliditetom u crnogorskom društvu”,Aleksandra Popović, direktorica Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom u Ministartvo pravde, ljudskih i manjinskih prava podsjetila je da se nova Strategija za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jedakosti 2022-2027, kroz posebno poglavlje bavi zaštitom od višestruke diskriminacije, kao i žena i djevojčica sa invaliditetom, i istakla značaj multisektorskog pristupa u cilju smanjenja diskriminacije žena sa invaliditetom koje su višestruko diskriminisane u odnosu na muškarce.

Tokom javne debate izvršna direktorica “I MI Boke” Mima Ivanović, predstavila je istraživanje o nasilju nad ženama , djevojkama i djevojčicama s invaliditetom i vidovima podrške koja je potrebna njima i njihovim porodicama.

Na panelu su govorili i gdin Janko Odović, državni sekretar u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja i glavna savjetnica u instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, gđa Dina Knežević.

Javna debata je organizovana u susret Međunarodnom danu žena, a dio je projekta “Govorimo o nasilju i diskriminaciji žena s invaliditetom” koja je finansijski podržana od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor