Kordić: Novi Program pristupanja CG EU daće dodatno strateško usmjerenje

„Usvajanje novog Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2022-2023 daće dodatno strateško usmjerenje procesu evropske integracije i snažan impuls administraciji da nastavi realizaciju obaveza iz ovog krovnog strateškog dokumenta. PPCG predstavlja okosnicu rada pregovaračke strukture i kao takav doprinijeće ispunjavanju konkretnih završnih mjerila u pregovaračkim poglavljima. Vjerujem da će kvalitetna i efikasna implementacija ovog dokumenta biti dobar vodič za zaokruživanje sveobuhvatnih reformskih procesa u svim oblastima“, kazala je glavna pregovaračica, Zorka Kordić na trećoj sjednici Komisije za evropske integracije.

Kako se navodi u saopštenju, na današnjoj sjednici koja je održana u online formatu, nakon uspješno realizovanih jučerašnjih javnih konsultacija s predstavnicima civilnog sektora, razmatran je i usvojen Nacrt programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2022-2023, nakon višemjesečnog rada Komisije, u sinergiji s Kancelarijom za evropske integracije, pregovaračima i šefovima radnih grupa sa njihovim timovima.

„Tokom intenzivnog radnog procesa, analizirano je gotovo 7000 pravnih akata EU, sagledani  dosadašnji učinci postojećeg  dokumenta, mape puta za ispunjavanje završnih mjerila i preporuke Izvještaja Evropske komisije za 2021, a vodilo se računa i o potrebi pune usklađenosti Programa pristupanja sa Srednjoročnim programom rada Vlade.

Kordić je pohvalila rad Komisije za evropske integracije i radnih grupa na pripremi inoviranog PPCG-a istakavši da su veoma korisni inputi dobijeni i od strane predstavnika civilnog sektora na juče održanim online konsultacijama. Ona je podsjetila da je tim dokumentom, za naredni dvogodišnji period, planirano donošenje 588 obaveza, od čega 109 strategija i 479 zakona i podzakonskih akata“, zaključeno je u saopštenju.

izvor: antenam.net

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor