„I NVO da budu pod lupom ASK-a“

Nacrt Zakona o izmjenana i dopunama Zakona o sprječavanju korupcije jednoglasno je usvojen na današnjoj sjednici Odbora za antikorupciju.

Poslanik DF-a Jovan Vučurović istakao je da je nevjerovatno da današnjoj sjednici ne prisustvuje niko iz Agencije za sprječavanje korupcije.

„Nevjerovatno je da direktorica ASK-a Jelena Perović ili neko od njenih saradnika nije danas ovdje, a često ih možemo vidjeti na okruglim stolovima“, kazao je Vučurović.

Dodaje da je ASK je bio „samo jedan dio hobotnice koja je, uz tužilaštvo, sudstvo, policiju i tajnu policiju, služila bivšem režimu da se bavi kriminalom“. Zato je, prema njegovim riječima, veoma važno da takvi ljudi više ne budu na čelu ASK-a.

Vučurović je rekao da bi ASK možda trebalo da se bavi i „segmentom nekih drugih kategorija društva, posebno dijela NVO koji se bavi političkim analizama i koji ima svoje favorite“.

„Neki se ne bave svojim poslom, nego političkom analizom. Kao što su političari i stranke na tapetu, mislim da bi bilo dobro i da nevladin sektor nekad bude na tapetu kad je riječ o dobijanju finansija, kako ih troše… Bilo bi korektno da znamo kako svi troše novac u Crnoj Gori. Ako se to traži od javnih funkcionera, a mi to podržavamo, tako bi bilo dobro da vidimo kako i ostali segmenti društva troše sredstva za rad”, poručio je.

Vučurović je istakao da tom kontrolom treba da se bavi ASK, DRI, SDT

Lazar Grdinić iz MANS-a kazao je na sjednici Odbora da je ovi, nacrtom zauzet dobar kurs kad je u pitanju regulacija ove oblasti. Ocijenio je da je  značajna odredba predviđena izmjenama, da su javni funkcioneri u obavezi da prijavljuju svu imovinu članova svoje porodice, bez obzira da li žive u zajednici sa njima ili ne.

„Javnost mora biti strpljiva po pitanju ovog zakona. Žao nam je što nismo imali saradnju s ASK-om, koji je morao biti dio ovog procesa. Činjenica je da se izmjenama uvode razne nove kategorije podataka koje će funkcioneri prijavljivati, ali ne samo što će to činiti, nego će ASK morati i da ih objavi. Biće u interesu funkcionera da budu transparentniji. Dobro je što su proširene definicije imovine, poklona, javnog funkcionera, i time se sužava prostor za manipulacije. Javni funkcioneri od sad će morati da prijavljuju imovinu za sve članove porodice, bez obzira da li žive s njima. Dobra izmjena je i uvođenje drugostepenosti Savjeta ASK. To znači davanje nadležnosti Savjetu ASK-a da može odlučivati u drugom stepenu i pobijati odluke direktora Agencije, koje su do sada bile konačne“, poručio je Grdinić.

Poručuje da je jedna od najkonkretnijih izmjena uvođenje kategorije životnog stila.

„Ono što ilustruje kompletnu problematiku oko životnog stila je da je ASK u poslednjih par godina pokrenula samo nekoliko prijava u odnosu na životni stil“, saopštio je Grdinić.

Poručio je da će MANS insistirati da se određene izmjene uvedu tokom javne rasprave. Ocijenio je da će u krajnjem primjena ovog zakona zavisiti isključivo od političke volje.

Ana Đurnić iz Instituta alternativa, kazala je da su se trudili da odole da nacrtom ne propisuju stvari koje ja ASK mogao da radi, ali nije htio.

Ona je kazala da bi trebalo razmišljati da se ASK-u ukine budžetsko ograničenje od 0,2 odsto, „jer sumu koju dobijaju po zakonu godišnje nikad ne potroše“.

Predsjednik Odbora Dragan Bojović (DF) je odgovorio da je bilo primjedbi na takav predlog, i da oni koji se protive tome tvrde da bi se time narušila finansijska samostalnost ASK-a.

Član Odbora za antikorupciju i poslanik Demokrata Momo Koprvica kazao je da bez izmjene antikorupcionog zakonodavstva nema djelotvorne borbe protiv korupcije.

„Želim da naglasim da je dio ovog zakona nešzto što je veoma značajno za javni interes. Ono što smo imalio godinama priliku da gledamo, a to je ugovoranje otpremnina u državnim firmama, koje su, kako smo svjedočili iznosile i po 80-90 hiljada eura. Danas mi ovim zakonom želimo blokirati tu praksu. Neke buduće izmjene ovog zakona neće, siguran sam, mijenjati ovu normu“, saopštio je Momo Koprivica.

Dragan Ivanović iz SNP-a kazao je da je ključna izmjena ovog zakona dio koji se odnosi da ASK mora da podnosi izvještaj radu Skupštini Crne Gore.

Predloženim izjenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije notari, javni izvršitelji, stečajni upravnici imaće ubuduće status javnih fnkcionera. Takav status imaće i članovi komisija koje sprovode postupke javnih nabavki privatizacija, javno-privatnih partnerstava i dodjela koncesija. Predložene izmjene i dopune naći će se danas pred članovima skupštinskog Odbora za antikorupciju.

U obrazloženju predloženih izmjena navodi se da je Zakonikom o krivičnom postupku Crne Gore ustanovljena obaveza dostavljanja izvještaja i postupak provjere podataka iz izvještaja za državne službenike.

Međutim, kako se navodi, to ne obuhvata notare i javne izvršitelje koji takođe podnose izvještaje na osnovu posebnog zakona, ali nijesu ni javni funkcioneri, niti državni službenici. Ovo onemogućava Agenciju za sprečavanje korupcije da sprovodi provjere.

„Takođe, stečajni upravnici i članovi komisija koji sprovode postupke javnih nabavki, privatizacija, javno-privatnih partnerstava i dodjele koncesija nijesu do sada bili u obavezi da Agenciji dostavljaju izvještaje o prihodima i imovini, a riječ je o oblastima koje su visoko rizične za pojavu korupcije“, navodi se u obrzloženju predložih izmjena i dopuna Zakona o sprečavanju korupcije.

Ovim izmjenama i dopunama zakona je otuda predviđeno da i stečajni upravnici, ali i članovi komisija, u postupcima čija je procijenjena vrijednost veća od 100.000 eura i koji, kao takvi, nose veći rizik za pojavu korupcije, prijavljuju Agenciji svoje prihode i imovinu.

Novina je i da se među povezanim licima sa javnim funkcionerima dodaje i poklonodavac, t.j. ono lice koje javnom funkcioneru ili članu njegove porodice ustupa poklon, pravo, stvar ili uslugu u vrijednosti većoj od 1.000 eura.

„Prepoznavanje poklonodavca kao povezanog lica, u smislu ovog zakona, omogućiće dublje i svrsishodnije provjere tih lica, kontrolisanje odnosa sa javnim funkcionerom, ali i smanjenje potencijalne sfere uticaja na članove porodice, jer i lice koje ustupa poklon, stvar ili uslugu u vrijednosti većoj od 1.000 eura članovima porodice javnog funkcionera postaje, prema ovim izmjenama, povezano lice“, navodi se u obrazloženju predloženih izmjena i dopuna Zakona o sprečavanju korupcije.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor