DIK: Izborne liste za parlamentarne izbore najkasnije do 16. maja u ponoć

Iz DIK-a su danas objavili kalendar rokova za sprovođenje izbornih radnji vezanih za parlamentarne izbore koji su zakazani za 11. junPolitičke partije registrovane u Crnoj Gori, koalicija političkih partija ili grupa birača koja želi da učestvuje na izborima dostavljaju Državnoj izbornoj komisiji izbornu listu za izbor poslanika najranije 20 dana od dana raspisivanja izbora, odnosno od 7. aprila, a najkasnije 25 dana prije dana određenog za održavanje izbora, odnosno do 16. maja u ponoć – saopšteno je iz ove državne institucije.

Iz DIK-a su danas objavili kalendar rokova za sprovođenje izbornih radnji vezanih za parlamentarne izbore koji su zakazani za 11. jun.

Podsjećaju da je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović donio odluku o raspisivanju izbora za poslanike u Skupštini Crne Gore 17. marta.

Skupština Crne Gore, kako je precizirano, treba posebnom odlukom da obrazuje Odbor za praćenje primjene Zakona o izboru odbornika i poslanika u dijelu koji se odnosi na medije najkasnije u roku od deset dana od dana raspisivanja izbora za poslanike, odnosno do ponoći 27. marta.

Do tog datuma (27. marta u ponoć) i nadležni organ javnog emitera i komercijalni i neprofitni emiteri dužni su donijeti i učiniti dostupnim javnosti pravila kojima se uređuje predstavljanje podnosilaca izbornih lista.

Do ponoći 21. maja opštinske izborne komisije na prijedlog organa nadležnog za vođenje biračkog spiska treba da odrede biračka mjesta.

Podnosilac potvrđene izborne liste odrediće svog opunomoćenog predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije koji može da učestvuje i punovažno odlučuje najranije 20 dana prije dana određenog za održavanje izbora, odnosno 22. maja.

Rješenje koje političke partije imaju pravo da predlože predstavnike u stalni sastav biračkog odbora opštinska izborna komisija dužna je donijeti najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora, odnosno najkasnije 26. maja do ponoći.

U roku od 15 dana prije dana održavanja izbora u programima radio-difuznih servisa i drugih medija nije dozvoljeno objavljivanje rezultata ispitivanja javnog mnjenja, drugih istraživanja i analiza u vezi sa opredjeljenjem birača u pogledu procjene rezultata izbora, tačnije od 27. maja.

Državna izborna komisija zbirnu izbornu listu javno objavljuje najkasnije 15 dana prije dana određenog za održavanje izbora, odnosno do 26. maja do ponoći.

Najkasnije do 31. maja u ponoći imenuje se birački odbor za svako biračko mjesto.

Zainteresovani strani posmatrači prijavu za posmatranje izbora podnose ministarstvu nadležnom za vanjske poslove, najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, odnosno najkasnije do 31. maja.

Opštinska izborna komisija najkasnije deset dana prije dana održavanja izbora oglašava koja su biračka mjesta određena i koji će birači glasati na pojedinom biračkom mjestu, tačnije najkasnije 31. maja.

Domaće nevladine organizacije zainteresovane za praćenje izbora podnose prijavu Državnoj izbornoj komisiji, najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora, odnosno najkasnije do 5. juna.

Najkasnije do 8. juna u ponoć izborni materijal od opštinske izborne komisije preuzima predsjednik biračkog odbora.

Izborna propaganda preko medija i javnih skupova odnosno pravo na medijsko praćenje u predizbornoj kampanji prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora, odnosno od 9. juna u ponoć.

– Po utvrđivanju rezultata glasanja birački odbor će bez odlaganja, a najkasnije u roku od šest sati od zatvaranja biračkog mjesta dostaviti opštinskoj izbornoj komisiji izborni materijal, o ona u roku od 12 sati od dostavljanja izvještaja sa biračkih mjesta dostavlja izvještaj Državnoj izbornoj komisiji – precizirano je u dokumentu.

Državna izborna komisija utvrđuje privremene rezultate u roku od 12 sati od dostavljanja izvještaja opštinskih izbornih komisija.

– Državna izborna komisija utvrđuje konačne rezultate izbora za poslanike u roku od 12 sati od isteka roka za podnošenje prigovora odnosno žalbi, odnosno od konačnosti ili izvršnosti odluka donesenih po prigovoru ili žalbi – navedeno je u kalendaru.

Konačni rezultati izbora za poslanike objavljuju se u Službenom listu najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja izbora, odnosno najkasnije do 26. juna u ponoć.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je dužno da u roku od 48 sati od dana raspisivanja izbora javno objavi u svim dnevnim listovima koji se izdaju u Crnoj Gori i na svojoj internet stranici numerički tabelarni prikaz podataka o promjenama nastalim u biračkom spisku u cjelini i po jedinicama lokalne samouprave u odnosu na birački spisak po kome su održani prethodni izbori na državnom nivou, tačnije do 19. marta u ponoć.

– MUP u roku od tri dana od dana raspisivanja izbora, preko sredstava javnog informisanja i na svojoj veb stranici, oglašava da izlaže birački spisak na uvid biračima i obavještava birače o vremenu i načinu uvida i mogućnosti da zatraže promjenu podataka upisanih u birački spisak, odnosno najkasnije do 20. marta u ponoć – precizirano je u dokumentu.

Iz ovog resora najkasnije do 31. maja u ponoć rješenjem zaključuje birački spisak.

Do 2. juna u ponoć Ministarstvo unutrašnjih poslova ima rok da javno objavi, u roku od 48 sati od dana konačnog zaključenja biračkog spiska, u svim dnevnim listovima koji se izdaju u Crnoj Gori i na svojoj internet stranici numerički tabelarni prikaz podataka o promjenama nastalim u biračkom spisku u cjelini i po jedinicama lokalne samouprave o biračima koji su stekli biračko pravo i osnov sticanja tog prava, kao i podatke o licima koja su izgubila biračko pravo i osnov gubitka tog prava.

Iz ovog resora do 1. juna u ponoć dužni su da rješenje o zaključenju biračkog spiska dostave Državnoj izbornoj komisiji.

– Državna izborna komisija u roku od 24 sata od prijema rješenja o zaključenju biračkog spiska javno objavljuje broj birača u cjelini, po jedinicama lokalne samouprave i na svakom biračkom mjestu, odnosno do 2. juna u ponoć – naveli su iz MUP-a.

Izvor: DAN

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor