Za godinu prepolovljena dobit banaka

Komercijalne banke, prema preliminarnim rezultatima poslovanja, ostvarile su dobit od 22,7 miliona eura na kraju prošle godine, što je za više od polovinu manja dobit nego na kraju 2019. godine, kada su bile u plusu od 48,6 miliona eura.

To je zvanično saopšteno Vijestima iz Centralne banke (CBCG).

Na crnogorskom tržištu prošle godine je do decembra poslovalo 13 banaka kada su i zvanično spojene CKB i Podgorička banka. Osim njih, na tržištu posluju Erste, Hipotekarna, Prva, Adiko, NLB, Komercijalna, Universal, Lovćen, Zapad, Zirat i Adratik banka.

CBCG ne saopštava zvanično podatke poslovanja svake banke pojedinačno.

„Prema preliminarnim mjesečnim podacima za decembar, bankarski sektor je, i pored vanrednih uslova poslovanja, profitabilan, sa neto dobitkom od 22,7 miliona eura na kraju 2020. godine. Negativni finansijski rezultat na nivou sistema iskazala je samo jedna banka u iznosu od 984 hiljade eura, koja pripada kategoriji malih banaka, a njena adekvatnost kapitala iznosila je preko 25 odsto. Iskazana dobit na kraju 2020. godine je manja u odnosu na prethodnu godinu za 53 odsto (za 25,9 miliona eura),a uzrokovana je najvećim dijelom povećanjem troškova obezvređenja,kao i smanjenjem neto prihoda od naknada i provizija”, objašnjeno je iz vrhovne monetarne institucije.

Preliminarni podaci pokazuju da su aktiva, kapital i depoziti banaka u godini koju je obilježila ekonomska kriza izazvana pandemijom koronavirusa u odnosu na 2019.godini zabilježili pad, dok su krediti porasli.

Sve banke posluju u skladu sa regulatorno propisanim limitima.

Izvor: RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor