Ustupljena sredstva čine 70 odsto budžeta opštinske kase u Rožajama

Razmatrajući polugodišnji izvještaj o ukupno ostvarenim primicima i izdacima budžeta Opštine Rožaje, sekretar Sekretarijata za finansije Ismet Hadžić je na juče održanoj sjednici lokalnog parlamenta istakao da je u izvještajnom periodu planiran prihod od 3.830.000 eura, a ostvaren u iznosu od 3.630.751 euro, što čini 94,80 procenata ostvarenja. Izvještaj je usvojen glasovima odbornika BS-a, a protiv su glasali odbornici DPS-a, dok su Socijaldemokrate bile uzdržane.

-Sopstveni prihodi su planirani na 725.000 eura a ostvareni su u iznosu od preko 370.000 eura, odnosno u procentu od 50,68. Ustupljeni prihodi su iznosili preko 2,3 miliona eura, a ostvareni u iznosu od preko 1,1 milion, odnosno više od 44 procenta. Transferi su iznosili 1.850.000, a ostvareni su u iznosu od preko 1,9 miliona eura što je preko 106 procenata. Tekući budžet je ostvaren sa 77,45 procenata, a kapitalni, koji iznosi 851.848 eura osvaren je sa 425.924 eura, odnosno 21,25 procenata – rekao je Hadžić.

Odbornik Socijdemokrata Alen Kalač ukazao je na visok procenat zaposlenih u lokalnoj adminustarciji i istakao da jedan broj onih koji se nalaze na platnom spisku lokalne uprave žive i rade u inostranstvu. Njegov stranački kolega Esad Plunac konstatovao da podaci o ostvrenju budžeta „pokazuju da je opština krajnje siromašna“.

-Smatram da bi država, odnosno resorno ministarstvo morali da kontrolišu opštine na koji način troše prihode iz Egalizacionog fonda. To potkrepljujem činjenicom da ste vi zahvaljujući ovom fondu zapošljavali i trošili u političkim kampanjama. Nezapamćena su ulaganja u putnu infrastrukturu i pitamo odakle vam novac za te projekte pa vas pitamo da li ste uzeli iz Egalizacionog fonda. Kada otvarate rekonstruisane putne pravce sa vama se slika i predsjednik Opštinskog odbora Bošnjačke stranke, pa tražimo da lokalna vlast napravi distancu od svoje partije, jer ćete u suprotnom pokazati da niste jednaki prema svim građanima – rekao je Plunac i ukazao i na „upošljavanje polupismenih kadrova, koji su ‘rak rana’ sistema“.

Plunac:Lokalni plan socijalne i dječje zaštite tipičan plagijat

Komentarišući Lokalni plan socijalne i dječje zaštite od 2022. do 2026. godine,Odbornik SD Esad Plunac sugerisao je kolegama da ni po koju cijenu ne izglasaju taj dokument, ocjenjujući ga kao tipični plagijat.

-U ovom sistemu radim 30 godina i ovaj dokument je primjer tipične nepismenosti, s obzirom da je Rožaje grad sa najvećim brojem porodica koje su u stanju socijalne potrebe. Izdvojili ste 87.000 iz budžeta za socijalne slučajeve, a ovo nije strategija već ste praktično prepisali izvještaj Centra za socijalni rad – rekao je Plunac, naglašavajući da dokument ne sadrži rješenja za smještaj žrtava nasilja, kao ni za maloljetničku delikvenciju, te djecu sa autizmom. Stavu Plunca, pridružili su se i odbornici DPS-a. Dokument je iopak usvojen glasovima odbornika Bošnjačke stranke.

Odbornik Demokratske partije socijalista Ruždija Kalač zaključio je da nije logično da se primici pune sa 94 procenta, a određeni broj stavki sa nula procenata.

– Kapitalni izdaci u nivou od 10 odsto, a s druge strane imamo neutrošenih oko milion eura. Ovdje se radi o ekonomiji nepoznatom računu trošenja novca ili se pare čuvaju za neke naredne aktivnosti. Zabrinjava indikativno visok nivo primitak iz Egalizacionog fonda, koji opštinu finansira u iznosu od 70 procenata. To govori da su 30 odsto neka sopstvena sredstva i dio ustupnjenih koncesionih naknada i poreza na dohodak građana. Sve ovo navodi na zaključak da je naša opština definitivno u vrlo teškoj finansijskoj situaciji koju dodatno otežavaju dešavanja u okruženju, pa se problem samo usložnjavaju – rekao je Kalač ističući da država mora uvesti disciplinu u finansiranju jer je javni sektor opterećen ogromnim tehnološkim viškom i neracionalnostima.

Predsjednik Opštine Rahman Husović odgovorio je da su radili u skladu sa planom javnih nabavki i sa zakonom.

– Posvećeni smo tome da stvaramo uslove za život svih građana bez obzira na političku i vjersku pripadnost. Postoje dokazi za odgovornost i transparentnost kao i uštedu finansija. Kroz biznis zonu stvaramo uslove za strane invetitore kojih imamo najavljenih tri, četiri. Nismo se zadužili ni jedan cent i sve investicije su plaćene. Iako smo uradili dosta projekata i vratili Rožaje u kolosjek razvoja, nisam zadovoljan trenutnom dinamikom, ali ćemo u narednom periodu raditi na projektima koji će dovesti ovu opštinu u red razvijenijih. Dugujemo za poreze i doprinose ali zbog toga ne možemo da zapostavimo sela jer tamošnje stanovništvo mora da ima uslove da obrađuje zemlju – rekao je Husović.

izvor: dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor