Search
Close this search box.

Urbanističko-građevinska inspekcija ignorisala stranku više od godinu

Urbanističko-građevinska inspekcija povrijedila je pravo na pristup sudu građaninu, jer nije postupila po njegovom zahtjevu za donošenje odluke o rušenju bespravno sagrađenog objekta u Budvi.

To piše u mišljenju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, koji je Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma preporučilo da bez daljeg odlaganja odluči o zahtjevu građanina iz oktobra 2021. godine i obavijesti ga o ishodu.

Prema dokumentu koji potpisuje zamjenica Zaštitnika Mirjana Radović, podnosilac pritužbe je 21. oktobra 2021. godine podnio zahtjev inspekciji Ministarstva za donošenje odluke o rušenju bespravno sagrađenog objekta u zahvatu Detaljno urbanističkog plana (DUP) Potkošljun Budva. Urbanističko-građevinski inspektor obavijestio je građanina da je za taj objekat na snazi rješenje od marta 2021. godine o zabrani građenja, koje se, kako je konstatovano inspekcijskim predlogom iz februara 2023. godine, poštuje.

”Iz izjašnjenja Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma – Direktorata za inspekcijski nadzor koje je dostavljeno Zaštitniku i priložene dokumentacije proizlazi da o predmetnom zahtjevu podnosioca pritužbe nadležno Ministarstvo nije odlučilo, odnosno nije donijelo upravni akt”, piše u mišljenju.

Iz institucije Zaštitnika tvrde da su utvrdili da podnosiocu pritužbe nije pružena mogućnost da činjenice i pravne argumente povodom ovog slučaja preispita nadležni organ kroz upravni postupak, i donese pravno obavezujuću odluku. Podsjećaju da je Zakonom o upravnom postupku propisano da o pravu, obavezi ili pravnom interesu stranke organ odlučuje rješenjem, dok je Zakonom o državnoj upravi predviđeno da se na zakonit način i blagovremeno postupa po zahtjevima građana i pravnih lica…

”Nastavljanje sa ovakvom praksom u postupanju organa u ovakvim ili sličnim situacijma, po mišljenju Zaštitnika moglo bi predstavljati indikator da ovakvo postupanje, odnosno nepostupanje može imati za posljedicu proizvoljnost u vršenju zakonskih ovlašćenja i ugroziti, odnosno povrijediti određena prava pojedinca”, navodi se u mišljenju.

Izvor:Vijesti

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor