Upravljanje šumama izuzetno važno pitanje koje se mora riješiti

Tamara Brajović, direktorica Direktorata za prirodu u MEPPU je istakla da je upravljanje šumama izuzetno važno pitanje u Crnoj Gori koje se mora riješitiMinistarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, u saradnji sa Parkovima Dinarida – mreža zaštićenih područja Dinarida, organizovalo je događaj: „Upravljanje šumama u zaštićenim područjima u Crnoj Gori“. Tema je prepoznata kao prioritetna na osnovu sprovedenog upitnika među upravljačima zaštićenih područja, pripremljenog od strane MEPPU za potrebe organizovanja prvog sastanka upravljača zaštićenih područja.

– Povod za organizovanje događaja je rad na izmjenama Zakona o šumama kojim će se omogućiti transformacija dosadašnjeg načina gazdovanja šumama tako što se ukidaju koncesije, a komercijalni poslovi na gazdovanju šumama povjeravaju privrednom društvu u državnom vlasništvu koje će biti osnovano. Takođe, tema događaja je i bila i Zakon o zaštiti prirode koji je u procesu izmjena i dopuna- navodi se u saopštenju.

Tamara Brajović, direktorica Direktorata za prirodu u MEPPU je na samom početku istakla da je upravljanje šumama izuzetno važno pitanje u Crnoj Gori koje se mora riješiti, posebno u zaštićenim područjima.

Danas su se svi akteri prvi put našli zajedno na istom mjestu. Očekujem da kroz diskusiju i razmjenu iskustava dođemo do ideje najfunkcionalnijeg rješenja, a sve u cilju održivog upravljanja šumama u zaštićenim područjima, ali i uopšteno na teritoriji Crne Gore- kazala je ona.

Brajović je dodala da je veoma važno da kao osnov imamo kvalitetna strateška dokumenta sa jasnim smjernicama kako će se dalje upravljati u zaštićenim područjima, kao i šumama u tim zaštićenim područjima.

– Tokom događaja učesnici su diskutovali o pitanjima zakonodavnog okvira i dosadašnje prakse upravljanja šumama u zaštićenim područjima u Crnoj Gori, gazdovanjem šumama u zaštićenim područjima, te iskustvima i saradnjom upravljača zaštićenih područja sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Upravom za šume- navodi se u saopštenju.

Prisutni su takođe imali prilike i da čuju iskustva i prakse u upravljanju zaštićenim područjima i šumama od kolega iz JP “Vojvodinašume”, JP Šumarstva „Šume Republike Srpske“ i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske.

Izvor: DAN

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor