Uklanjaće nelegalne objekte na području Podgorice, Budve, Berana, Bara i Ulcinja

Imajući u vidu da postoji znatan broj donešenih rješenja o rušenju urbanističko-građevinske inspekcije i potreba efikasnog sprovođenja izvršenja tih rješenja Vlada je osnovala preduzeće ,,Zaštita prostora Crne Gore“ koje je počelo odnedavno da radi. Ovo preduzeće sprovodiće administrativna izvršenja rješenja o rušenju, uklanjanjanje i vraćanje u prvobitno stanje zemljišta i objekata. Kako je Pobjedi kazao izvršni direktor Slađan Raičković već su dobili zahtjev za dostavljanje ponude, vrijednosti izvršenja po dostavljenim rješenjima o rušenju urbanističko-građevinske inspekcije za 22 objekta na području Podgorice, Budve, Berana, Bara i Ulcinja.

Ilustracija

„Radi se uglavnom o objektima koji su počeli da se grade 2018. i 2019. godine, a tu ima i nelegalne dogradnje spratova“, kazao je Raičković.

On naglašava da će početi sa sprovođenjem planiranih prijedloga za rušenje čim bude ,,gotov“ tender za nabavku građevinske mehanizacije.

Kako naglašava u cilju operativnosti i što lakše pokretljivosti mehanizacije DOO ,,Zaštita prostora Crne Gore“ je smještena u Danilovgradu, tačnije Bandićima, na magistralnom putu Podgorica – Danilovgrad.

– Preduzeće može takođe da vrši poslove za potrebe zaštite prostora, posebno u slučajevima elementarnih nepogoda, vanrednih situacija u smislu pojave klizišta, nestabilnosti terena, bujičnih nanosa, odrona, kao i u slučaju pojave zemljotresa. Ne treba država da angažuje privatne firme za te poslove nego mi možemo prvi da izlazimo na teren. Država sada ima svoju građevinsku firmu, što je jedinstveno u regionu – kazao je Raičković.

Specijalizovano privredno društvo ,,Zaštita prostora Crne Gore“ Danilovgrad, osnovano je ,,Odlukom o osnivanju“ Vlade od 28. maja ove godine.

– Na osnovu analiza nadležnog ministarstva postoji znatan broj donesenih rješenja o rušenju urbanističko-građevinske inspekcije, i potrebno je efikasnije i jeftinije sprovođenje izvršenja ovih rješenja – kazao je Raičković dodajući da je ovo jedan u nizu koraka ka zaštiti našeg zajedničkog prostora, resursa, koji moramo sa posebnom pažnjom da tretiramo i prenesemo budućim generacijama.

– Društvo je osnovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću koje je u 100 odsto vlasništvu države. Osnovano je kao građevinska firma koja će tržišno poslovati i obavljati djelatnosti kako rušenja objekata tako i: priprema gradilišta, ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, razrada građevinskih projekata, zemljani radovi koji su vezani za niskogradnju i visokogradnju, izgradnja puteva i građevinskih staza, pripremnih radova za izgradnju hidro objekata, površinska miniranja – pojasnio je Raičković.

Vanredne situacije

Takođe, po njegovim riječima društvo će se angažovati u slučaju vanrednih situacija, tokom saniranja šteta od elementarnih nepogoda, klizišta, nestabilnosti terena, bujičnih nanosa, odrona, kao i u slučaju pojave zemljotresa.

– U zimskom periodu može se angažovati na raščišćavanju sniježnog pokrivača u opštinama koje nemaju dovoljno mehanizacije za zimski period, čišćenje seoskih puteva i sl. Preduzeće će obavljati poslove za potrebe inspekcije koja djeluje u sastavu Uprave za inspekcijske poslove, Ekološke inspekcije, Inspekcije za stanovanje, Inspekcije za vode, Inspekcije za željeznički saobraćaj, Inspekcije za drumski saobraćaj i Inspekcije za državne puteve, za potrebe Nacionalnih parkova Crne Gore, organa lokalne uprave, Regionalnog vodovoda… – tvrdi Raičković.

Kako je istakao naš sagovornik čekaju da se završi tender za nabavku građevinske mehanizacije kojom će da raspolaže ova firma.

U skladu sa Planom javnih nabavki za 2020. godinu DOO ,,Zaštita prostora Crne Gore“ je pokrenula nabavku putem tendera, i to: tri građevinske mašine sa neophodnom opremom, dva teretna vozila – samoistovarivač, jedne prikolice za transport mehanizacije, jednog dostavnog vozila (putar) i jednog pneumatskog kompresora sa alatima za bušenje i razbijanje, u ukupnoj vrijednosti od 769.422,00 eura bez uračunatog PDV-a. Ovo su osnovna sredstva bez kojih privredno društvo ne bi moglo obavljati svoju djelatnost.

– Naša firma će i za potrebe Uprave javnih radova obavljati pripremne poslove gradilišta (radovi na uklanjanju postojećih dotrajalih objekata, raščišćavanje i sanacija terena i dr.). Za potrebe Uprave za šume moguće je izvršavati mašinsko čišćenje terena prije pošumljavanja – kazao je Raičković.

Takođe, novim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, predviđeno je da troškove rušenja snosi vlasnik bespravno podignutog objekta, što znači da će se naplatom troškova rušenja povratiti utrošena sredstva u budžet Crne Gore, a visina sredstava zavisiće od broja izvršenja rješenja o rušenju i efikasnosti naplate tih troškova od bespravnih graditelja.

– Osnivanjem Društva i njegovim potpunim uvođenjem u privredni sistem Crne Gore dobiće se novo državno dobro, koje će kao resurs umnogome doprinijeti ozbiljnoj namjeri naše države po pitanju očuvanja zemljišta i prostora u Crnoj Gori – zaključuje na kraju Raičković.

Smanjeni troškovi za rušenje bespravnih objekata 

Kako tvrdi Raičković formiranjem specijalizovanog privrednog Društva DOO ,,Zaštita prostora Crne Gore“ bitno će uticati na smanjenje troškova izvršenja rješenja o rušenju bespravno podignutih objekata u odnosu na trenutno stanje i ostvarivanje većeg broja izvršenja na odobrenim sredstvima.

– Naime, Ministarstvo održivog razvoja i turizma je u 2019. i 2020. godini opredijelilo po osnovu rušenja objekata oko 1.000.000 eura. Očekuje se da će novoosnovano društvo smanjiti troškove u odnosu na dosadašnje koje je Ministarstvo održivog razvoja i turizma imalo, po osnovu rušenja bespravno podignutih objekata, a u svakom slučaju kao DOO u državnom vlasništvu će dio ostvarenog profita vratiti u budžet države – objasnio je Raičković.

Izvor:Pobjeda/RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor