U sred pandemije i krize Smolovićeva porodična firma kupila ogromnu zemlju u Bistrici

Portal sjevercg je došao do podataka da je porodična firma predsjednika opštine Bijelo Polje Petra Smolovića,,Imperijal“, kupila ogromnu zemlju i objekte, interesantno, baš preko puta centra za posjetioce na obali rijeke Bistrice u Bijelom Polju, koji gradi Uprava javnih radova čiji je direktor Rešad Nuhodžić, a u okviru projekta turističke valorizacije Đalovića pećine sa okolinom.

Nakon dobijenih informacija uvidom na portal Uprave za nekretnine se vidi da je ova porodična firma vlasnik livada, pašnjaka, porodične zgrade i drugih objekata pod brojem 36,37/1,37/2,37/3,38/1,38/2,39/1,39/2,40/1koje se nalaze na KO KOSTENICA, koji se nalazi preko puta parcela 461/1 KO BISTRICA na kojoj su se počeli izvoditi radovi za centar za posjetioce.

Budući centar za posjetioce Investitor Uprava javnih radova

Takodje, se u Izvodu sa portala Uprave za nekretnine vidi da je osnov sticanja ove imovine Smolovićeva porodična firma stekla kupovinom i da je imovina upisana u prošlom mjesecu 26.10.2020.godine, usred velike pandemije virusa korone Covid 19, kao i velike ekonomske krize u Bijelom Polju, kada gradjani mole da im se pomogne u hranu i drvima, kao i u liječenju najtežih oblika bolesti.

Takodje, smo došli do informacija da Smolovićeva porodična firma,,Imperijal“, izvodi skoro sve gradjevinske radove, kada se tiče investicija projekta turističke valorizacije Đalovića pećine sa okolinom kao podizvodjač.

Portal sjever cg kao jedini nezavisni portal u Bijelom Polju, je započeo istarživačke priče, stim u vezi jedna od njih je i kako se troši novac na investiciji projekta turističke valorizacije Đalovića pećine sa okolinom.

Da bi ispoštovali i drugu stranu, portal je uputio i pitanja predsjedniku opštine Bijelo Polje Petru Smoloviću:

  1. Koliko je koštala imovina preko puta budućeg centra za posjetioce, koju je kupila njegova porodična firma,,Imperijal“ ?
  2. Šta njegova porodična firma ,,Imperijal“ planira graditi na mjestu koje je kupila preko puta centra za posjetioce.

Takodje, smo uputili i pitanje Rešadu Nuhodžića direktora Uprave javnih radova:

  1. Da li je upoznat o kupovini velike imovine preko puta centra za posjetioce, porodične firme Petra Smolovića predsjednika opštine Bijelo Polje?

Nakon što dobijemo odgovor naš portal će iste objaviti.

Autor:Portal sjevercg

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor