Sajam u Baru promovisao pravo OSI na zapošljavanje

Osobe s invaliditetom (OSI) imaju pravo na jednake mogućnosti, dobre uslove na radnom mjestu i da u potpunosti učestvuju u životu svoje zajednice, koja treba da im obezbijedi puno učešće u društvu, na ravnopravnoj osnovi sa drugima.

To je saopšteno na otvaranju sajma za zapošljavanje OSI, koji je organizovao Caritas Barske nadbiskupije u Baru, u okviru kojeg učesnici i posjetioci sajma mogu da prošetaju izložbenim dijelom i prisustvuju radionicama za OSI u cilju dobijanja korisnih informacija za lakše pronalaženje posla.

Direktor Caritasa Crne Gore Marko Đelović, kazao je da je cilj sajma povezivanje svih važnih aktera iz javnog, civilnog, kao i privatnog sektora.

„Sajmom povezujemo OSI sa poslodavcima i pružamo im informacije o mogućnostima zapošljavanja, obuka i obrazovanja. Na ovaj način je omogućena neposredna interakcija između OSI koje traže zaposlenje i poslodavaca koji već imaju ili traže novo zapošljene u ovoj ciljnoj grupi. Tokom sajma, posjetioci će imati priliku razgovarati sa predstavnicima firmi i informisati se o tome šta poslodavci očekuju od njih i koje su vještine poželjne za njihovu profesiju“, naveo je Đelović.

Prema njegovim riječima, kroz sajam se promoviše pravo OSI na zapošljavanje i želi se javnost bolje upoznati sa mogućnostima zapošljavanja i modelima radne i socijalne integracije OSI.

„Sajam promoviše primjere dobre prakse u zapošljavanju OSI. Kroz prezentovane primjere dobre prakse, projektom nastojimo doprinijeti da se u zapošljavanju OSI kreiraju modeli održivog zapošljavanja za ovu ciljnu grupu i dostizanje standarda EU za ovu oblast. Sajam kombinuje informativne, edukativne i izložbene aspekte“, rekao je Đelović.

Nadbiskup Barski, Rrok Gjonlleshaj, citirao je Tolstoja rečenicom „Postoji samo jedan način biti sretan – živjeti za druge“.

„Zato, nastojimo živjeti za druge i naš život će biti sretniji, mi ćemo biti srećni i imaćemo mogućnosti druge učiniti sreĆnima. To je naša obaveza, drugoga učiniti srećnim. To je i misija Caritasa, koji nastoji druge učiniti srećnima“, kazao je Gjonlleshaj.

Ambasadorka Evropske unije u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa, ocijenila je da Crna Gora mora da pretvori dugogodišnju situaciju isključenosti OSI u pozitivnu viziju života u zajednici sa jednakim šansama.

„Projekat, koji nas danas ovdje dovodi, bavi se kombinovanim pitanjima poboljšanja pristupa tržištu rada uz stvaranje boljih mogućnosti za zapošljavanje najugroženijih grupa, posebno OSI. Takođe, radi na unapređenju sistema za OSI u pristupu poslu, kako na institucionalnom, tako i na korporativnom nivou“, navela je Popa.

Poručila je da će EU nastaviti da prava OSI stavlja visoko na dnevni red, navodeći da trenutno sa crnogorskim vlastima razgovaraju o novom Programu koji će biti fokusiran na zapošljavanje i socijalnu zaštitu.

„Želimo da se fokusiramo na nezaposlene mlade, žene, dugotrajno nezaposlene i one koji su uz najvećem riziku od siromaštzva ili socijalne isključenosti“, istakla je Popa.

Državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Edina Dešić, kazala je da se na tržištu rada Crne Gore, ali i u drugim državama, OSI često suočavaju sa preprekama pri zapošljavanju, koje im onemogućavaju da se ravnopravno uključe u rad sa ostalim licima, kao i da budu konkuretni na tržištu rada.

„Zato je potrebno da cjelokupno društvo pruži podršku i razumijevanje, ali i priliku kao što je ova danas, da svi naši građani iskažu svoj puni potencijal i mogućnost da svako lice pruži doprinos zajednici“, rekla je Dešić.

Ukazala je na podsticajne mjere na poslodavce koji zaposle OSI, podsjećajući da Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom na sveobuhvatan način pravno uređuje pitanje iz ove oblasti.

„Osnovni cilj ovog zakona je stvaranje uslova za povećanje zaposlenosti OSI i njihovo ravnopravno učešće na tržištu rada. Poslodavci, ukoliko zaposle OSI, neće biti u obavezi da plaćaju poseban doprinos, dok će sa druge strane, ostvariti benefite kao što su subvencija bruto zarade za zaposlenog do 75 odsto, sredstva za prilagođavanje radnog mjesta, povoljne kredite, kao i učešće u finansiranju asistenata u radu za to lice“, navela je Dešić.

Predsjednik Opštine Bar, Dušan Raičević, kazao je da ga raduje da je projekat koji realizuje Caritas, samo nastavak niza aktivnosti koje ova institucija realizuje sa ciljem dodatnog osnaživanja OSI i njihove inkluzije kroz radni angažman.

„Opština Bar snažno podržava sve aktivnosti koje realizuje Caritas. Podsjećanja radi, prošle godine smo uspješno zajednički realizovali projekat koji je definisao otvaranje dnevnog centra za starije osobe u našem gradu. Opština Bar je od marta preuzela finansiranje ovog projekta sa ciljem da ovaj servis bude trajno održiv“, rekao je Raičević.

Predstavnica Caritasa Albanije, koji je partner na projektu, Julija Bici, rekla je OSI imaju pristup tržištu rada, pola njihovih socijalnih problema je riješeno.

„Mislim da ovakav projekat, gdje insistiramo na zapošljavanju, najvažniji je aspekt. To je nešto što najviše utiče na integraciju i uključivanje OSI i drugih ciljnih grupa. Zahvaljujući ovom projektu, kreiramo mogućnost u Crnoj Gori i Albaniji za OSI da steknu radno iskustvo i da kreiraju svoje prve biznis ideje i na taj način kreću u saradnji sa svim akterima“, navela je Bici.

Direktorica Regionalne kancelarije za zapošljavanje, Rozafa Zmijani, kazala je da je zapošljavanje danas izazov za sve kategorije, navodeći da je za ovu osjetljivu kategoriju, izazov mnogo veći.

„U tom cilju sve javne institucije, organizacije i poslodavci treba da sarađuju mnogo kako bi se OSI integrisale. U ovom projektu, naročito je važno mentorstvo. Za zapošljavanje nije dovoljan samo program i finansijska podrška. Potrebno je mentorstvo, jer ono pruža inkluziju. Svako zapošljavanje i integrisanje OSI je dobrodošlo“, rekla je Zmijani.

Direktor socijalnih servisa u Opštini Skadar, Filip Vilja, rekao je da u tom gradu imaju dobru saradnju sa civilnim sektorom.

„Prošle godine je formrian prvi dnevni boravak u našem gradu. Trudimo se da sarađujemo sa NVO da bi pružili što bolje usluge na našoj teritoriji. Ovi projekti su veoma značajni za našu teritoriju i našu opštinu. Treba da radimo više kad je u pitanju njihova održivost i zajedno sa partnerima možemo dostići da imamo što bolji servis za našu zajednicu, posebno za OSI“, naveo je Vilja.

Član NVO Društva roditelja djece sa posebnim potrebama, Slobodan Vuković, koji je učestvovao na sajmu, rekao je da ta organizacija postoji 20 godina, a da su u njoj trenutno zaposlene dvije OSI.

„Na sajmu smo izložili sirće od divlje jabuke. Takođe, proizvodimo sokove bez konzervansa. Nemam nikakve hemije u njima, 100 odsto su prirodni. Proces proizvodnje nam je jako bitan, jer nije previše težak i možemo da angažujemo OSI. Naša ciljna grupa su osobe sa intelektualnim ili kombinovanim smetnjama“, rekao je Vuković.

Sajam je organizovan u okviru projekta prekogranične saradnje A.C.C.E.N.T – Pristupačnost, građanska savjest, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao novi trend, koji se bavi zajedničkim potrebama u Crnoj Gori i Albaniji, radi stvaranja mogućnosti za zapošljavanje i povećanje zaposlenosti za OSI. Nosilac projekta je Caritas Barske nadbiskupije, a partneri na projektu su Udruženje paraplegičara Bar iz Crne Gore, te Caritas Albanije i Progetto Speranza iz Albanije.

“Projekat A.C.C.E.N.T se realizuje kroz IPA Program prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014 – 2020, a finansira ga Evropska unija. U Crnoj Gori aktivnosti projekta se težišno realizuju u opštinama Bar i Ulcinj, a u Albaniji u opštinama Skadar i Leže. Ukupna vrijednost projekta je 442.645,09 eura, od toga Evropska unija finansira 375.761,40 eura, dok će partneri na projektu kao kofinasiranje obezbijediti 66.883,69 eura”; zaključuje se u saopštenju.

izvor: CDM

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor