Šahmanović na sastanku Sekretarijata Energetske zajednice govorio o TE Pljevlja

Crna Gora kao kandidat za članstvo u EU u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, slijedi EU klimatsku i energetsku politiku. Potpisivanjem Sofijske deklaracije, Crna Gora je preuzela obavezu da dijeli klimatsku ambiciju iskazanu u Zelenoj Agendi za Zapadni Balkan, što je, između ostalog, bila jedna od tema na koju se poveo razgovor u toku radne posjete državnog sekretara Sekretarijatu Energetske zajednice u Beču, saopšteno je iz Ministarstva kapitalnih investicija.

gov.me
gov.me

Šahmanović: “Imajući u vidu da energetska tranzicija znači prelazak na čiste i obnovljive izvore energije, jasno je da postepeno isključenje Termoelektrane Pljevlja treba da bude praćeno intenzivnom izgradnjom objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Crna Gora ima značajne potencijale obnovljivih izvora energije, ali je za postizanje postavljenog cilja za udio energije iz obnovljivih izvora u iznosu od 54% neophodno obezbijediti značajna finansijska sredstva i realizovati niz projekata u relativno kratkom roku“ riječi su državnog sekretara.

Lorkovski: “Energetska bezbjednost, ekonomski razvoj i zaštita životne sredine su postali glavni, uzajamno povezani ciljevi i prioriteti svih nacionalnih ekonomija u svijetu. Obezbjeđivanje dovoljnih količina energije na ekonomski i ekološki prihvatljiv način je cilj svake države, kao i cilj na nivou Energetske zajednice. Kao članica Energetske zajednice i kandidat za članstvo u EU, Crna Gora svoju energetsku politiku i propise usklađuje sa politikom i zakonodavstvom Evropske unije u oblasti energetike i životne sredine i sa tim u vezi ima podršku Energetske zajednice’’ izjavio je direktor Energetske zajednice Artur Lorkovski.

“Moramo imati u vidu da energetska tranzicija ne znači isto u zemljama u razvoju sa ograničenim resursima i nedovoljno diversifikovanim izvorima energije sa jedne strane i u visokorazvijenim industrijalizovanim zemljama sa druge strane. Neophodno je omogućiti da energetska tranzicija u slabije razvijenim zemljama bude pravedna kako u ekološkom tako i u socijalnom smislu i obezbijediti stanovništvu određenih područja povoljne uslove za život i rad u novonastalim okolnostima. Da bi se to postiglo, potrebna je značajna podrška, kako finansijska tako i tehnička.“

Šahmanović: ,,U skladu sa razvojnim planovima, u prethodnom periodu intenzivno smo radili na realizaciji prioritetnih projekata. To su projekti revitalizacije i modernizacije postojećih i izgradnje novih energetskih objekata i projekti koji imaju za cilj povećanje energetske efikasnosti. Realizacijom ovih projekata želimo da postignemo povećanje diversifikacije izvora energije i sigurnosti snabdijevanja energijom i smanjimo uvoznu energetsku zavisnost’ istakao je državni sekretar Šahmanović.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor