„Pronašli kvalitetan način za prevazilaženje problema u vodosnabdijevanju“

Odbor direktora je odgovornim pristupom i bliskom i kvalitetnom saradnjom sa državnim institucijama, čije ingerencije imaju dodira sa politikom vodosnabdijevanja na crnogorskom primorju, tokom prethodne godine nastojao da pronađe kvalitetan način za prevazilaženje svih problema u urednom vodosnabdijevanju Crnogorskog primorja, saopšteno je nakon sjednice Odbora direktora DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“.

Detaljno je analizirana mogućnost projektovanja smanjivanja troškova poslovanja Društva za 2022. godinu u odnosu na uporedni period u 2021. godini, što je rezultiralo pozitivnim poslovanjem Društva i pored brojnih ekonomskih poteškoća i to u periodu kad je dovedena u pitanje održivost Društva.

Na XVII redovnoj sjednica Odbora direktora DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ usvojen je Izvještaj o radu Odbora direktora za 2022. godinu.

„U izvještajnom periodu, Odbor direktora se bavio aktuelnim, ali i strateškim pitanjima. Maksimalno je bio posvećen očuvanju i unaprjeđenju poslovanja i sa pažnjom odgovornog predstavnika Vlade Crne Gore izvršavao povjerene zadatke. Redovno i po ustaljenoj dinamici, sprovođenjem usvojenog Plana rada, vršio nadzor i procjenu realizacije postavljenih ciljeva i efikasnosti poslovanja Društva“, navodi se u saopštenju.

Izvještajna godina bila je turbuletna i prepuna izazova i problema koje je bilo neophodno u hodu rješavati.

„Odgovornim vršenjem svoje funkcije, Odbor direktora je realizovao brojne aktivnosti, kroz niz radnji i mjera, razmatranje brojnih materijala, dokumenata, izvještaja, informacija, pregleda i analiza kako od strateškog značaja za kompaniju tako i iz oblasti tekućeg poslovanja, koje su, u konačnom, doprinijele uspješnom rješavanju tih prepreka, odnosno poslovanju Društva na najvišem mogućem nivou“, navodi se u izvještaju.

Odbor direktora je u izvještajnom periodu ostvario efikasno unutrašnje poslovanje i uspješno usmjeravao realizaciju razvojnih projekata Društva.

„Na ekonomsko – finansijski položaj Društva dominantno su uticale kamate i kreditne obaveze prema međunarodnim finansijskim institucijama. U pomenutom periodu, Odbor direktora je svoju aktivnost usmjerio na iznalaženje najboljih rješenja u cilju unaprjeđenja funkcionisanja i postizanja održivog razvoja Društva. U periodu koji obuhvata ovaj Izvještaj, donijete su Odluke koje predstavljaju zbir preduzetih mjera i aktivnosti u cilju obezbjeđenja uslova za regularno i nesmetano funkcionisanje Društva. Pokrenut je niz mjera i aktivnosti na utvrđivanju uzroka pada izdašnosti izvorišta ,,Bolje Sestre” kao i za iznalaženje rješenja koja će doprinijeti zaustavljanu pada, odnosno, poboljšanju izdašnosti ovog izvorišta“, navodi se u saopštenju.

Kako su sve naučne analize i studije koje je Društvo izrađivalo i sprovodilo u saradnji sa eminentnim predstavnicima naučne zajednice, pokazale da je osnovni uzrok pada izdašnosti izvorišta ,,Bolje Sestre” nelegalna eksploatacija šljunka i pijeska, kao i nedovoljno stručno regulisanje korita rijeke Morače.

„Odbor direktora je preduzimao konkretne korake u cilju otklanjanja jednog takvog stanja.Čitavim nizom dopisa i tokom brojnih sastanaka održanih na ovu temu, nadležni državni organi i institucije su detaljno upoznati sa ovim problemom, sa odlučnim zahtjevom da se zaustavi svaka dalja nelegalna djelatnost u koritu rijeke Morače, odnosno u drugoj i trećoj zoni sanitarne zaštite izvorišta Bolje Sestre”, navodi se u saopštenju.

Posebno značajne rezultate dao je Okrugli sto na temu: „Trenutno stanje i mogućnosti Regionalnog vodovoda, izazovi i šanse za budući održivi razvoj, u susret ljetnjoj turističkoj sezoni 2023. godine“ koji je Odbor direktora u saradnji sa menadžmentom Društva organizovao. Tpredložene u okviru navedene Studije.

„Ono što je posebno obelježilo izvještajni period, jeste činjenica da je ovo Društvo naišlo na puno razumijevanje i potporu Vlade Crne Gore, Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, Uprave za vode, Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije, kao i brojnih drugih državnih organa i institucija. Upravo njihova podrška i odlučnost da se sa ovim nelegalnim aktivnostima uhvate u koštac, budi nadu da će konačno i trajno doći do zaustavljanja nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska, a samim tim, i do eliminisanja osnovnog uzroka trenda pada izdašnosti vodoizvorišta. Sprječavanje svih oblika devastacije korita rijeke Morače i uklanjanje svih nezakonski postavljenih objekata, stvoriće uslove za sprovođenje mjera i aktivnosti za povećanje izdašnosti izvorišta (izgradnja pješčanog nasipa u koritu rijeke Morače), odnosno, obezbjeđenje dodatnih količina vode (instalacija postrojenja za prečišćavanje vode). Sprovođenjem navedenih mjera i aktivnosti, umnogome će se ublažiti negativni efekti nelegalnih radova u koritu rijeke Morače. Upravo u pravcu kreiranja uslova i pretpostavki za realizaciju navedenih mjera, primarno su se odvijale i aktivnosti Odbora direktora“, navodi se u saopštenju.

Na osnovu svega navedenog, nameće se zaključak da je Odbor direktora kvalitetnim i detaljnim diskusijama vođenim na sjednicama koje su održavane u izvještajnom periodu, na krajnje odgovoran, profesionalan i temeljan način pristupio svim pitanjima, posebno vodeći računa o poštovanju svih važećih zakonskih propisa i odredbi koje se tiču korporativnog upravljanja i zaštite interesa svakog zaposlenog, bez izuzetaka, što je rezultiralo veoma uspješnim poslovnim rezultatima.

Izvor: RTCG

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor