Projekti NVO – porodični biznis ili javni interes?

Opunomoćeni predstavnik Nevladine organizacije Omladinski istraživački centar iz Bijelog Polja Gojko Nedović tvrdi da je rad komisije Ministarstva rada i socijalnog staranja za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama za ovu godinu, na konkurs za pomoć starim licima u 2023. godini bio nezakonit i da je član komisije za raspodjelu sredstava tog resora Slobodan Tomašević iz NVU Centar kreativnih vještina iz Berana bio u konfliktu interesa.

   Gojko Nedović, Foto: Jadranka Ćetković

Nedović je naveo da su na četiri poziva Ministarstva za prošlu godinu Slobodan Tomašević i njegova supruga Branka za projekte dobili sredstva u iznosu od skoro sto hiljada eura, kao i da projekte radi i preko rodbinskih NVO.

Na drugoj strani. Tomašević je iznio kontaoptužbe protiv Nedovića i da je na koro istovjetan način u konfliktu interesa zbog toga što su njegovi bliski rođaci takođe članovi komisija za dodjelu novca NVO.

Nedović je za “Vijesti” kazao da je Tomašević kao član komisije odlučivao o izboru nezavisnih procjenjivača, koji su, kako se vidi iz odluke Ministarstva, “dobro” bodovali njegov projekat, ostvarivši samo u ovoj godini, preko tog poziva, dobit od 31.888 eura.

Prilikom konkursa na javni poziv za 2023. godinu Ministarstva, pod nazivom ‘Podrška starijim licima za život u zajednici’, za finansiranje projekata NVO u oblasti Pomoć starijim licima u 2023. godini, dodijeljena sredstva iznosila su 200 hiljada eura. Na posljednjem listu javnog konkursa u koje su “Vijesti” imale uvid, navodi se da je predsjednik te komisije Jasmin Lukačević, a članovi Larisa Zoronjić i Tomašević.

Uvidom u odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata konkursa, koji je objavljen na sajtu Ministarstva 1. avgusta, navedeno je da se “odobrava raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 31.888,98 eura, za realizaciju projekta “Radost života u zrelom dobu, podrška aktivnom starenju” NVU Centar kreativnih vještina, u oblasti pomoć starijim licima u 2023. godini, do 4. maja 2023. godine, a na osnovu konačne rang liste projekta, bodovanih od nezavisnih procjenjivača.

“Uvidom u konkurs i tu odluku može se zaključiti da je NVU Centar kreativnih vještina u sukobu interesa, jer je ovlašćeno lice Slobodan Tomašević član komisije koja bira nezavisne procjenjivače, koji su bodovanjem stavili na drugo mjesto, sa 80 bodova, projekat njegove NVU”, kazo je Nedović.

Slobodan Tomaševićfoto: Centar kreativnih vještina

On je istakao da će tražiti reviziju kompletne kompletne dokumentacije od ministarstva, i ponovnu procjenu drugih nezavisnih procjenjivača.

Na sajtu Ministarstva za 2022. godinu dokumentovano je da je Centar kreativnih vještina u prošloj godini finansiran na tri javna poziva kod tog ministarstva sa 76.771,5 eura, za tri projekta, kao i NVO “Vlasnici nade” supruge Branke Tomašević, u iznosu od 22.632 eura, što ukupno iznosi 99.403,5 eura.

“Iz navedenih razloga osnovano sumnjamo u zakonitost rada komisije tog ministarstva za 2023. godinu, jer na sajtu Ministarstvo nije objavilo bodovnu listu ostalih učesnika na konkursu (pored navedenih sedam) niti način bodovanja, zbog čega smo im dostavili zahtjev za slobodan pristup informacijama”, kazao je Nedović.

U odgovoru dostavljenom “Vijestima” Tomašević je kazao je da je tačno da je 200 hiljada eura opredijeljeno, ali još nije dodijeljeno, “jer taj novac još nije uplaćen nevladinim organizacijama čiji su projekti podržani”.

Na konkretno pitanje da li je bio u konfliktu interesa odgovorio je pitanjima i kontraoptužbama.

“Za gospodina Nedovića vjerovatno nije sukob interesa to što njegov sinovac Boris Nedović (ovlašćeno lice NVO “Centar sjevera”) član u dvije Komisije za raspodjelu sredstava NVO pri Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma u oblasti zaštite potrošača, kao i u Komisiji za raspodjelu sredstava NVO pri Ministarstvu rada i socijalnog staranja, u oblasti društvena briga o djeci i mladima, i takođe učestvuje u izboru procjenjivača i prema njegovom mišljenju može imati uticaj na prolaznost njegovih projekata i projekata njegovog strica Gojka? Vjerovatno gospodin Gojko Nedović nema primjedbe na rad pomenutih komisija, jer je u oblasti zaštite potrošača aplicirao sa projektom i prema dostupnoj rang listi projekata (njegova organizacija zauzima predzadnje mjesto na listi) i definitivno neće biti finansirana. Pretpostavljamo da gospodinu Nedoviću to apsolutno ne smeta, jer se na istoj rang listi nalazi organizacija (koja će sigurno biti novčano podržana) a u kojoj radi njegov sinovac Boris Nedović i ova situacije vjerovatno nije sukob interesa, ili jeste? Što se tiče druge Komisije za raspodjelu sredstva pri Ministarstvu rada i socijalnog staranja u oblasti društvena briga o djeci i mladima, tu se jos čekaju rezultati, pa o ishodu istih možemo naknadno pričati”, naveo je Tomašević.

Komentarišući pitanje da je zajedno sa suprugom Brankom koja ima drugu NVO za za realizaciju četiri projekta dobio ukupno 99.403,5 eura, što kod drugih NVO izaziva sumnju u nezakonit rad komisije i nezavisnih procjenjivača, kazao da “svako ima pravo da sumnja u zakonitost određenih pravnih radnji ili dešavanja”.

“U tom kontekstu, mediji svakako nisu adekvatna adresa za traženje pravde, već nadležni državni organi, pa svakoj organizaciji ili pojedincu savjetujem da podnese krivičnu prijavu zasnovanu na argumentima i čvrstim dokazima. Ako se ta sumnja dokaže, onda ta lica u realizaciji krivičnih djela treba i da odgovaraju. Međutim, ukoliko se sumnja ne dokaže, onda treba da odgovara lice koje je podnijelo lažnu krivičnu prijavu i koja sa jasnom namjerom kontaminira medijski prostor. Takođe, ako uzmemo u obzir činjenicu da je organizacija gospodina Nedovića u prošloj godini imala promet od svega 361 evro a da su od Minstarstva rada i socijalnog staranja u oblasti pomoć starim licima tražili iznos od 35.000 eura, postavlja se opravdano pitanje da li bi trebalo da se takva organizacija finansira bez prethodnog iskustva u realizaciji projekata sa posebnim akcentom na finansije (koje u pomenutom slučaju nisu male)”, naveo je Tomašević.

Što se tiče finansijskih sredstva u prošloj godini, napomenuo je da je organizaciji Centar sjevera (sinovac od Nedovića) u prethodnoj godini opredijeljeno blizu 15.000 eura za dva projekta.

“Osim toga, organizacija u kojoj radi sinovac Gojka Nedovića je u toku prošle godine opredijeljano oko 100.000 eura kroz deset podržanih projekata, pa ni ovaj podatak vjerovatno ne smeta gospodinu Nedoviću, već mu smetamo ja i moja žena, prvenstveno Ja koji u svom životu samo i isključivo se bavim pisanjem i relizacijom projekata, dok drugi pored raznih poslova ubiraju dodatna sredstva preko NVO. I treba da se stidimo toga. Ja sigurno neću…

Upitan da li je u srodstvu sa Milonjom Tomaševićem iz NVO “Reforma” kazao je da to njegov otac.

“On je osnivač i ovlašćeno lice NVO Reforma koja je često partner na projektima brojnih organizacija. U posljednjih šest godina ova organizacija nije dobila nijedan jedini cent iz državnog fonda, niti je aplicirala na javnim konkursima. Za razliku od organizacija koje su bliske Nedoviću i njegovim savjetnicima, a iste se vode na bliže i dalje rođake i poznanike širom Crne Gore”.

Tomašević: Treba li da se stidim što je moja porodica zaslužila taj novac?

Tomašević je komentarisao i pitanje da li je realno da neko iz jedne porodice na četiri poziva dobije skoro 100 hiljada eura a da druge organizacije nisu mogle imati tako dobre projekte, te da li je, kako sumnjaju njegove kolege u civilnom sektoru, u pitanju porodični biznis, a ne realizaciju projekata na način da se riješe problem građana.

“Bez lažne skromnosti, smatram da je realno da neko iz jedne porodice dobije toliki novac, jer to svojim radom, rezultatima i transparentnošću zaslužujemo. Kao ovlašćeno lice NVU Centar kreativnih vještina, profesionalno i posvećeno se više od 13 godina bavim pisanjem i realizacijom projekata i pritom su svi rezultati naše organizacije javno dostupni javnosti na uvid. Ja ne radim u državnim organima, javnim ustanovama, nemam privatni biznis i dodatni posao, svoj život sam posvetio profesionalnom pisanju i sprovođenju projekata. Da li zbog toga treba da se stidim? I druge NVO su dobile ne 100.000 eura, već mnogo više ali oni nisu registrovali organizacije samo na svoje ime i imena svoje bliže rodbine, već na dalje rođake i poznanike, pa niko za njih neće reći da su porodične NVO, a pritom crnogorska javnost neće znati šta su oni uradili za dodijeljeni novac, jer te organizacije nemaju ni internet stranicu, ni facebook stranicu niti bilo koji dostupan podatak o realizovanim projektima i aktivnostima. Mi koji sve to imamo i transparentno objavljujemo, nalazimo se na meti zlonamjernih pojedinaca koji na ovakav način žele da utiču na naš rad i ugled koji smo godinama pažljivo gradili i sticali”, kazao je on.

 

Izvor:Vijesti, Jadranka Ćetković

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor