Privredna komora: Pozitivna iskustva koje FINA, smjernica za širenje spektra usluga u crnogorskom privrednom sistemu

Delegacija Privredne komore Crne Gore na čelu sa predsjednicom Ninom Drakić tokom službene posjete Hrvatskoj,imala je više sadržajnih sastanaka i sa rukovodstvom Finansijske agencije Hrvatske (FINA).

FINA je lider na području pružanja finansijskih i elektronskih usluga tamošnjoj privredi i javnim tijelima, sa tradicijom dugom nekoliko decenija u ovoj oblasti.

Drakić sa saradnicima interesovala se oko mogućnosti i postupaka uvođenja elektronskih i digitalnih usluga, te odgovarajućih registara u crnogorski sistem privrednih i poslovnih subjekata.

“Dobre prakse i pozitivna iskustva koje FINA realizuje na principima relevantnih standarda i direktiva EU, predstavljaju odličnu smjernicu za širenje spektra usluga u crnogorskom privrednom sistemu, što je jedan od naših ciljeva. Jedna od prvih mogućnosti za razmatranje je i usluga elektronske registracije kod osnivanja preduzeća”, saopšteno je iz Privredne komore.

Članovi uprave FINA iskazali su spremnost da na bazi uspostavljene saradnje podrže napore Privredne komore da unaprijedi svoje usluge i uspostavi nove elektronske servise i registre.

izvor: portalanalitika.me

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor