Press: Glavni grad uoči izbora ponovo zapošljava šakom i kapom

U Glavnom gradu Podgorici, na čijem je čelu gradonačelnik Ivan Vuković – funkcioner Demokratske partije socijalista, u periodu od 9. maja do 25. jula na neodređeno vrijeme zaposleno je oko 30 osoba.

Sa druge strane, samo u gradskoj Službi zaštite i spasavanja u julu i avgustu ove godine na određeno vrijeme od tri mjeseca zaposleno je oko 17 osoba. To se može zaključiti na osnovu zvaničnih podataka do kojih je došla Mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije – LUPA.

Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja su propisane zabrane i ograničenja, kao i obaveze izvještavanja organa vlasti u toku trajanja izborne kampanje. Članom 33 tog zakona, propisano je ograničenje zapošljavanja na određeno vrijeme u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora.

Ipak, postoji izuzetak od tog pravila, ukoliko su ispunjena tri uslova i to: 1. Radi obezbjeđivanja neometanog i redovnog odvijanja i funkcionisanja procesa rada tih organa vlasti, 2. Na osnovu odluke nadležnog organa ovih subjekata, i 3. Samo ako je to predviđeno aktom o sistematizaciji radnih mjesta.

Isti zakon ne ograničava zapošljavanje na neodređeno vrijeme, što može da bude negativno ukoliko dođe do smjene vlasti u Podgorici. Eventuana nova vlast bi time imala velike probleme da smanji broj zaposlenih, ukoliko se utvrdi da je previše zaposlenih na nekim radnim mjestima i da je lokalna samouprava glomazna.

U dokumentaciji, koja se može naći i na sajtu Agencije za sprječavanje korupcije (ASK), može se vidjeti da su uoči izbora u ove dva do tri mjeseca zapošljavani referenti, inspektori, arhivari, vatrogasci, savjetnici… Čak je popunjeno i radno mjesto “savjetnika za klimatske promjene i energetsku efikasnost”. Postavlja se pitanje da li se radi o nužnom zapošljavanju ili o zapošljavanju koje ima za cilj određene partijske interese.

Posebno je interesantno da je praktično na kraju požarne sezone 27. avgusta donesena odluka o zapošljavanju čak sedam osoba u Službi zaštite i spasavanja Glavnog grada.

Predstavnica Akcije za socijalnu pravdu (ASP) Ines Mrdović kazala je da u zemlji poharane ekonomije i ogromne korupcije, zaposlenje u administraciji (i na centralnom i na lokalnom nivou) je i dalje jedan od ključnih izbornih mehanizama i uticaja na birače, ako ne i najbitniji.

“Ovaj mehanizam razvila je Demokratska partija socijalista, pa ne čudi da zapošljavanja „cvjetaju“ baš u onim gradovima gdje je ta partija na vlasti. Pri tome je poražavajuće da izostaje bilo kakva kontrola ne samo sa centralnog nivoa, već i od Agencije za sprječavanje korupcije, kojoj je u opisu posla korupcija, a što uključuje i političku”, saopštila je Mrdović.

Dodala je da je ASP ranije objavila da je početkom 2017. godine u Glavnom gradu bilo u organima uprave, lokalnim ustanovama i javnim službama, odnosno javnim preduzećima 2.951 zaposlenih.

“Prema podacima koje smo nedavno dobili od Uprave prihoda i carina, u martu ove godine je ta brojka iznosila 3.318 zaposlenih, što je uvećanje za 367 zaposlenih. U istom tom periodu, Glavni grad ne bilježi veći broj zaposlenih, jer su Tuzi, a sada i Zeta, izdvojeni iz njegovog sastava, pa da potrebe građana diktiraju veća zaposlenja. Iz toga proizilazi indicija da su ovolika uvećanja broja zaposlenih dominantno politički motivisana”, zaključila je Mrdović.

izvor.adria tv

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor