Prema planu gazdovanja, od pljevaljskih šuma najveći prihod

Za prodaju drveta u dubećem stanju u 2023. godini predviđeno je 281,5 hiljada kubika, dok je iz 2021. i 2022. godine ostalo za prodaju još oko 39 hiljada kubikaPrema ovogodišnjem programu gazdovanja šumama, predviđeni su prihodi od 12,29 miliona eura, što su do sada najveći planirani prihodi. Sredstva predviđena u budžetu za ostvarenje programa Uprave za šume za 2023. godinu su oko šest miliona eura, a najveći izdaci su za bruto zarade, čak 3,62 miliona eura.

– U Upravi za šume sistematizovano je ukupno 440 radnih mjesta. Kadrovskim planom sa kraja 2022. godine predviđeno je zaposlenje dodatnih 48 lica, za koje su oglasi u toku, a u penziju će otići 11 lica. Po ugovoru o djelu očekuje se da će biti uposleno 85 lica za koja su predviđena sredstva od 250 hiljada eura – navodi se u programu.

Za prodaju drveta u dubećem stanju u 2023. godini predviđeno je 281,5 hiljada kubika, dok je iz 2021. i 2022. godine ostalo za prodaju još oko 39 hiljada kubika. Za sanitarnu sječu predviđena su 4.122 kubika, a za snabdijevanje stanovništva na seoskom području iz državnih šuma oko 77.000 kubika drveta.

Kada je u pitanju prihod od redovne sječe, predviđena su sredstva od 9,87 miliona eura. Najviše novca očekuje se od sječe na prostoru pljevaljske opštine. Tako je u 2023. godini predviđena redovna sječa 70.358 kubika drveta u državnom vlasništvu. Od tih količina drveta, oko 67 hiljada odnosi se na četinarsku šumu, a svega 3,4 hiljade na lišćare. Ukupan predviđeni prihod je oko tri miliona eura, što čini 31 procenat od ukupnog plana na nivou države.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor