Pisonero: Parlament u praksi da pokaže posvećenost reformskoj agendi EU

Evropska komisija (EK) pozdravila je inicijativu izrade Zakona o Skupštini, uz ocjenu da kontinuirano unapređenje funkcionisanja i rukovođenja Skupštinom mora ostati prioritet za Crnu Goru.

U Komisiji ističu da je u godišnjem izvještaju za 2021. godinu naglašeno da je crnogorski parlament poboljšao transparentnost rada, komunicirajući sa javnošću i ukupno pojačao zakonodavnu i nadzornu ulogu.

Portparolka EK Ana Pisonero Hernandez naglašava da je Komisija takođe savjetovala da treba izbjegavati donošenje zakona kroz brzu proceduru bez javnih konsultacija i bez propisnog uzimanja u obzir uslova za pristupanje EU, jer se time rizikuje nazadovanje u ranijim dostignućima.

„EU očekuje da će Parlament u praksi pokazati svoju posvećenost crnogorskoj reformskoj agendi EU i uključiti se u konstruktivnu koordinaciju sa vladom u vezi sa srodnim zakonodavnim inicijativama“, naglasila je Pisonero.

U Briselu ističu i da bi Parlament trebalo da se uključi u transparentan, odlučan i inkluzivan dijalog o sprovođenju preostalih preporuka OEBS/ODIHR-a i o imenovanjima sudija koja su na čekanju.

Takođe bi trebalo da ojača profesionalne i stručne kapacitete svog administrativnog kadra i poboljša političku zastupljenost žena, preporučuju u Komisiji.

„Očekujemo od svih političkih aktera i institucija da preduzmu reforme vezane za EU, u konstruktivnom duhu i u skladu sa velikim očekivanjima građana Crne Gore da napreduju u procesu pristupanja EU“, zaključila je Pisonero.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor