Search
Close this search box.

Penzioneri pisali Abazoviću: Košuta ostavio trag kojim se, najblaže rečeno, ne može pohvaliti

Ono što posebno zabrinjava penzionere jeste činjenica da je predsjednik Upravnog odbora Alija Košuta početak svog mandata obilježio krajnje nedosljedan odnos prema pojavama u rukovodnim strukturama Saveza penzionera i pojedinim opštinskim udruženjima kada je izjavio da ga ne interesuju problemi koji su postojali prije njegovog stupanja na navedenu dužnost, navedeno je u pismu Pokret penzionera Crne Gore, premijeru u tehničkom mandatu Dritanu Abazoviću.

Pismo Pokreta penzionera prenosimo integralno: 

Pokret penzionera Crne Gore u potpunosti podražava napore koji se preduzimaju od strane vd. direktora Fonda PIO Crne Gore s ciljem da se stane na put, zloupotrebama, nezakonistoma i drugim neregularnim radnjama u Savezu udruženju penzionera i jednom broju opštinskih udruženja.

U izvještaju Komisije formirane od strane UO Fonda, na osnovu neoborivih dokaza i činjenica utvrđene su brojne nepravilnosti, sa obilježjima krivičnih djela, po pitanju izgradnje stanova za penzionere i u raspodjeli sredstava za humanitarnu pomoć penzionerima najslabijeg materijalnog i zdravstvenog stanja.

U vezi sa navedenom problematikom Vašu podršku nastojanjima da se otklone posljedice rada i djelovanja, kojima se nanosi neprocjenjiva materijalna i moralna šteta penzionerima Crne Gore doživljavamo kao podsticaj institucijama da svako u okviru svojih ovlašćenja i nadležnosti da svoj doprinos u rasčišćavanju postojećeg stanja, posebno kada je u pitanju Fond PIO Crne Gore.

Istovremeno, otvoreno sumnjamo u spremnost nedavno izabranog UO Foonda da se na konkretan način suči sa nosiocima neregularnog ponašanja i da će njihova aktivnost ići pravcem koji ste Vi naznačili.

Pri tome, pored ostalog imamo u vidu sljedeće:

U samom vrhu upravljačke nomenklature Fonda PIO Crne Gore, Saveza udruženja penzionera i nekim opštinskim udruženjima sjede pojedinci sa veoma problematičnim epizodama radne i profesionalne biografije. Javnosti je informisana da je predsjednik UO Fonda PIO Alija Košuta baveći se ličnim biznisom i obavljanjem više javnih funkcija iza sebe ostavio trag kojim se, najblaže rečeno, ne bi mogao pohvaliti.

Prema pisanju medija Košuta je dvije decenije bio direktor ili vlasnik tri firme koje su bile u blokadi i u dugovima, a jedna i na crnoj listi Poreske uprave zbog neizmirenih zakonskih obaveza. Od države je dobio stambeni kredit od cca 40.000. eura i pored toga što je imao tri stana i dvije kuće, po uslovima da za 20. godina vrati samo četvrtinu tog iznosa. Sve te i još neke navode sa sličnim obilježjima nikada nije demantovao.

Ono što posebno zabrinjava nas penzionere jeste činjenica da je predsjednik UO Alija Košuta početak svog mandata obilježio krajnje nedosljedan odnos prema pojavama u rukovodnim strukturama Saveza penzionera i pojeinim opštinskim udruženjima kada je izjavio da ga ne interesuju problemi koji su postojali prije njegovog stupanja na navedenu dužnost. Mi iz Pokreta poručujemo da bez obzira na njegov lični stav i druge otpore nećemo dozvoliti da se olako pređe pređe preko negativnosti u radu i djelovanju bilo koga kada je u pitanju opšti interes penzionera.

Ovakve izjave, kao i informacije sa kojima raspolažemo, ukazuju na spregu između predsjednika UO Fonda i predsjednika Saveza penzionera Branka Vešovića kako bi se zaustavile sve aktivnosti na utvrđivanju konkretne odgovornosti uključujući eventualno i krivičnu za zloupotrebe počinjene u penzionerskoj organizaciji.

Inače, suočavanje sa zakonskim posljedicama Vešoviću ne bi bili prvi put. On je, da podsjetimo, Rješenjem Suda za prekršaj broj PP 1007/18 od 15. novembra 2018. god. – Područno odjeljenje Bar, zbog korupcije, oglašen krivim i kažnjen sa 500,00. eura i izrečena mu je mjera oduzimanja imovinske koristi u iznosu 10.815.00. eura.

Stojimo čvrsto na stanovištu da na čelu krovne državne institucije kakva je Fond PIO moraju da sjede ljudi posvećeni penzionerima spremni da u svakom trenutku prepoznaju njihove interese i da ih artikulišu na socijalno održiv i human način. To podrazumijeva odgovornost, stručnost, humanost i iznad svega moralnost kao kriterijum za povjerenje koje će morati da uživaju nosioci funkcija na visokim dužnostima i pozicijama u Fondu PIO i u bilo kojoj strukturi čije se nadležnosti odnose na društveno ekonomski i materijalni položaj penzionera. Isto tako smatramo da u rukovodstvima penzioerskih organizacija na svim nivoima nema mjesta onima koji su se na bilo koji način ogriješili o principe moralnosti, etičnosti i punoj posvećenosti interesima najstarije populacije.

Iz tih razloga energično zahtijevamo da se u skladu sa svojom odgovornošću, neposredno angažujete na kadrovskoj izmjeni onog dijela UO Fonda PIO za koji ste nadležni. Uvjereni smo da će se na taj način sadašnjem vd. direktora biti ukazano povjerenje da nastavi sa vršenjem sadašne funkcije u punom mandatu.

Uvjeravamo Vas da pokret penzionera ima kapacitete da istraje u borbi za ciljeve koje smo izložili bilo direktno ili indirektno i da će im ostati privrženi do kraja.

izvor.adria tv

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor