Optužen Beranac: Od CEDIS-a oduzeo struju vrijednosti 11.158 eura

Premostio je tri faze sa ulaza prije glavne sklopke u ormaru i napojio kabal PPY 4×35 mm2 Cu koji vodi prema brenti

Protiv Beranca M.B potvrđenaje optužnica kojom se tereti da je krao struju. Kako je navedeno optužnicom, koju je potvrdio Osnovni sdu u Beranama,  M.B.  je od 22. januara 2022. do 22. aprila 2022. godine, počinio krivično djelo u selu Šekular.

– Kao odgovorno lice-osnivač i izvršni direktor okrivljenog pravnog lica djelujući u ime okrivljenog pravnog lica i u okviru svojih ovlašćenja, u namjeri da okrivljenom pravnom licu pribavi protivpravnu imovinsku korist koja prelazi iznos od tri hiljade eura, oduzeo električnu energiju vlasništvo oštećenog CEDIS-a. Premostio je tri faze sa ulaza prije glavne sklopke u ormaru i napojio kabal PPY 4×35 mm2 Cu koji vodi prema brenti. Tako zaobišao strujne mjerne transformatore uslijed čega potrošnja nije mjerena preko električnog brojila koje se nalazi u ormaru na trafostanici, pa je tako okrivljeni B.M. okrivljenom pravnom licu pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 11.158,29 eura- navedeno je optužnicom.

izvor: dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor