Odbor sjutra o izmjenama Zakona o privremenom izdržavanju djece

Skupštinski Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje razmatraće sjutra izmjene i dopune Zakona o privremenom izdržavanju djece.Grupa poslanica podnijela je krajem marta Skupštini predlog izmjena, kojim je predviđeno da se to pravo priznaje od dana podnošenja zahtjeva.

Ministarstvo finansija saopštilo je ranije da su isplate iz Alimentacionog fonda, koji je osnovan 1. novembra prošle godine, obustavljene jer Zaštitnik imovinsko pravnih interesa osporavao isplate alimentacije koje su se odnosile na retroaktivno priznavanje prava na privremeno izdržavanje .

Iz tog resora su kazali da će isplatu sredstava izdržavanja uredno nastaviti nakon usvajanja izmjena Zakona o privremenom izdržavanju djece.

Predlogom izmjena Zakona, koji su podnijele poslanice Branka Bošnjak, Simonida Kordić, Danijela Đurović, Tamara Vujović, Božena Jelušić i Kenana Strujić Harbić, mijenja se i član kojim je propisano da pravo na privremeno izdržavanje ima dijete crnogorski državljanin, sa prebivalištem, odnosno boravištem na teritoriji države.

Predloženim izmjenama predviđeno je da to pravo ima i dijete stranac sa odobrenim privremenim ili stalnim boravkom, kao i azilant i stranac pod supsidijarnom zaštitom koji imaju boravište na teritoriji države.

– Pod uslovom da je izvršna isprava javnog izvršiteija donijeta od strane nadležnog organa države – precizira se u Predlogu izmjena Zakona.

Izmjenama je predviđeno da će se, ako organ starateljstva na osnovu izvršne isprave javnog izvršiteija utvrdi da dužnik izdržavanja djelimično ispunjava obavezu, privremeno izdržavanje odrediti u razlici do punog iznosa izdržavanja.

Predlogom izmjena prediđeno je i da će postupak za ostvarivanje prava, koji je započet prije stupanja na snagu izmjena Zakona, biti završen po izmijenjenom zakonu.

– Ukoliko Fond nije isplatio iznos privremenog izdržavanja na osnovu rješenja organa staratejstva prije stupanja na snagu ovog zakona, zbog nemogućnosti njegovog izvršenja organ starateljstva je dužan da ukine svoje rješenje i donese novo u skladu sa odredbama ovog zakona – navodi se u predlogu.

Izvor: Pobjeda

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor