Ministarstvo sprovodi brojne aktivnosti na unapređenju dobrobiti životinja

Kako se navodi u saopštenju, Svjetski dan zaštite životinja, 4. oktobar, prilika je da se podsjetimo na te aktivnosti i pozovemo sve na poštovanje propisa u ovoj oblasti, kao i na odgovoran odnos prema životinjama.

– Ovaj dan obilježava se sa ciljem poboljšanja odnosa prema životinjama, a ujedno predstavlja i promociju vezanu za djelovanje pojedinaca civilnog sektora i nadležnih institucija radi unapređenja zaštite dobrobiti životinja, kako napuštenih kućnih ljubimaca, tako i ostalih napuštenih životinja. Takođe, doprinos ovim aktivnostima dao je i Savjet za zaštitu životinja koji je formirala Vlada Crne Gore, sa ciljem unapređenja ove oblasti u saradnji sa nadležnim institucijama i civilnim sektorom- navodi se u saopštenju.

Podsjećaju da su, u dosadašnjem periodu prioriteti bili usmjereni ka stvaranju pretpostavki za rješavanje izazova u dijelu odgovornog vlasništva i populacije napuštenih pasa kroz Program za kontrolu populacije pasa sa akcionim planom.

– Ovaj program je zasnovan na postojećem zakonodavnom okviru i standardima OiE-e (Svjetska organizacija za zdravlje životinja), definisanim u Poglavlju 7.7. Cilj programa je uspostavljanje održivog sistema za kontrolu populacije pasa u Crnoj Gori u cilju poboljšanja zdravlja i dobrobiti vlasničkih pasa, pasa lutalica, kao i zdravlju ljudi i životinja, koji je usvojila Vlada Crne Gore u prvoj polovini 2021. godine- dodaje se u saopštenju.

Program za kontrolu populacije pasa sa Akcionim planom treba da bude implementiran na nivou lokalnih samouprava izradom lokalnih planova u skladu sa svojim specifičnosatima i smjernicama Programa , zaključno sa drugim kvartalom 2023. godine, a na osnovu donešenog Zaključka Vlade iz 2021. godine.

Prepoznatljivost značaja doprinosa NVO sektora koji djeluju u oblasti zaštite životinja bila je prisutna u 2022. godini. Kroz program podrške projektima, NVO sektoru su u 2022. godini opredijeljena sredstva u iznosu od 100.000 eura od kojih je 41.550, dodijeljeno putem Javnih konkursa.

-Kao prioritetne teme u okviru unapređenja zaštite dobrobiti životinja kroz Javne konkurse, a u skladu sa sektorskom analizom prepoznato je:

Unapređenje uslova zaštite dobrobiti životinja u registrovanim skloništima za napuštene kućne ljubimce;

Sterilizacije/kastracije napuštenih kućnih ljubimaca (pasa/mačaka i

Izgradnja skloništa za napuštene / izgubljene ostale životinja.

Projekti civilnog sektora koji su podržani nakon sprovedene procedure administrativne kontrole od strane Komisije i bodovanja nezavisnih procjenjivača su u fazi realizacije.

– Ostajemo trajno posvećeni daljem unapređenju dobrobiti životinja, pri čemu će poseban fokus mora biti usmjeren ka intenzivnoj saradnji nadležnih institucija, civilnog sektora i Savjeta u narednom periodu, kako bi se adekvatno odgovorilo predstojećim izazovima u ovoj prioritetnoj oblasti-  zaključuju u saopštenju.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor