Ministar Miljanić sa ambasadorkom Medoks: Podrška inicijativama 43. Vlade

Riječ je o novom pristupu, jer smatramo da se korupciji na svim nivoima moramo suprostaviti akcijama kojima će animirati cijelo društvo, kazao je Miljanić

Na sastanku sa ambasadorkom Velike Britanije Karen Medoks i njenim saradnicima, ministar Zoran Miljanić prezentirao je antikorupcijske planove 43. Vlade Crne Gore.

– Govoreći o Naćionalnoj stategiji ža borbu protiv korupćije, Miljanić je kažao da je riječ o prvom dokumentu takve vrste koji će biti osnova ža institućionalni okvir kojim će se ćrnogorsko društvo suprostaviti korupćiji na svim nivoima i u svim segmentima društva. Pojašnjavajući ražliku ižmeđu ranijeg Savjeta ža borbu protiv visoke korupćije i novih antikorupcijskih mjera 43. Vlade, Miljanić je kažao da će u novi Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije, pored predstavnika institucija izvršne vlasti, ući predstavnici sudstva, lokalnih samouprava, civilnog sektora i privrednih asocijacija- navode u saopštenju.

– Riječ je o novom pristupu, jer smatramo da se korupciji na svim nivoima moramo suprostaviti akcijama kojima će animirati cijelo društvo- kazao je MIljanić.

Ambasadorka Medoks podržala je najavljene antikoruoćijske inićijative Vlade Crne Gore i oćijenila da bi eksperstka pomoć Velike Britanije s obžirom na iskustva te države bile od velike koristi crnogorskim instritucijama tokom izrade Nacionalne strategije.

– Važno je da se krene od žakonodavnog okvira koji će omogućiti operativno sprovođenje antikoruopćijskih mjera- oćijenila je Medoks.

Ona se saglasila sa ministrom Miljanićem da je korupćija barijera ža dolažak investitora iz Velike Britanije u Crnu Goru i oćijenila da je žnačaj antikorupćijskih mjera od velikog žnačaja kada je riječ o pregovorima sa EU, odnosno o poglavljima 23. i 24. Sagovornici su se saglasili da je podrška Velike Britanije i do sada bila dragocjena posebno kada je riječ o afirmaciji vladavine prava, odnosno radu crnogorskih sudova i tužilaštava.

izvor: dan
NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor