Ko je Verica Maraš?

Isplate naknada, otpremnina i bonusa članovima prethodnog menadžmenta Plantaža i zapošljavanje sezonske radne snage preko privatnih agencija, pod posebnom su pažnjom SDT-

Specijalno državno tužilaštvo formiralo je predmet protiv Verice Maraš i Veselina Vukotića zbog milionskih pronevjera i malverzacija u kompaniji AD “Plantaže”.

Isplate naknada, otpremnina i bonusa članovima prethodnog menadžmenta Plantaža i zapošljavanje sezonske radne snage preko privatnih agencija, pod posebnom su pažnjom SDT-a.

Iz SDT su izuzeli kompletnu poslovnu dokumentaciju te kompanije, pokušavajući da utvrde da li je neko malverzacijama oštetio kasu preduzeća.

Očigledn da je nakon tih provjera uslijedilo hapšenje bivše direktorice kompanije “13. jul Plantaže”.

Verica Maraš je u kompaniji “13. Jul Plantaže” zaposlena od 1985. godine, a 17 godina je obavljala funkciju finansijskog direktora, a na poziciji izvršnog direktora kompanije bila je u periodu od 2008. do 2018. godine, kada su, kako je tada saopštavano, ostvareni najbolji rezultati u istoriji (najveći realizovani prihodi, profiti, investicije … ). Sve to je prilikom njenog reizbora na mjesto izvršne direktorice Plantaža 30. marta 2018. ilustrovano sljedećim podacima: Proizvodnja vinskog i stonog grožđa od preko 200 mil.kg, prodaja preko 150 mil. flaša vina i prirodnih rakija, prihodi u iznosu od 320 mil. eura (od čega je 170 mil. sa ino-tržišta), dobit u iznosu od 30 mil. eura, realizovane investicije u iznosu od 35 mil., dodijeljeni stambeni krediti u iznosu od 4,2 mil., donacije, sponzorstva i humanitarne pomoći u iznosu od gotovo 3 mil., 300 novozaposlenih lica, izmirene obaveze prema državi, po osnovu poreza i doprinosa, u iznosu od 90 mil. eura.

Ove podatke saopštila je kompanija Plantaže.

Tada nije saopšteno da je Verici Maraš Odbor direkora Plantaža, na čelu sa Veselinom Vukotićem, častio 299.000 eura da se stambeno obezbijedi. Odbor direktora Plantaža na sjednici 12 maja 2010. godine donio je oduku o dodjeli stambenih kadrovskih sredstava.

Odluka ima dva člana. Prvi koji glasi: Verici Maraš, izvršnom direktoru dodjeljuju se kadrovska sredstva u visini od 299.000 eura za rješavanje kadrovskog stambenog pitanja.

U drugom članu se kaže da odluka stupa na snagu danom donošenja.

Kao obrazloženje za dodjelu ovolike svote novca, Odbor navodi sljedeće:

-Odbor direktora je za opredjeljenje u donošenju ove odluke, u osnovi imao ulaganje u kvalitetnog ključnog menadžera firme, uz ocjenu da je izvršni direktor Verica Maraš kao vodeći korporativni menadžer pokazala kvalitetno vođenje firme sa vizijom budućeg profitabilnog poslovanja. Odbor je imao u vidu, donošenjem ove odluke, da ulažući kadrovska sredstva, ujedno motiviše dalji kvalitetan i uspješan rad izvršnog direktora, a u krajnje ovim putem ulaže u profit, u brend 13. Jul Plantaže – piše u obrazloženju koje potpisuje tadašnji predsjednik Odbora direktora Veselin Vukotić.

Prema posljednjem izvještaju o imovini dostavljenom 2021. godine, Maraš je prijavila da ima četiri stana u svom vlasništvu. Stanovi su od po 40, 45, 46 i 147 kvadrata. Takođe, posjeduje i garažu od 12 kvadrata.

Prijavila je da ima tri auta uzeta na lizing – Pasat, Tiguan i Opel Antara.

Uz sve ovo Maraš je primala platu od 7.367 eura.

Državna revizorska institucija u septembru 2020. je dala dvostruko negativno mišljenje na poslovanje i rad kompanije, koje se odnosi na 2018. i 2019. godinu, nakon čega je Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo novu istragu. Nakon toga je Maraš podnijela ostavku i postala savjetnica, a za izvršnog direktora je izabran Miroslav Vuković dotadašnji direktor pravnog sektora.

Kompanija je tu rekordnu 2019. godinu završila s profitom od svega 156 hiljada, i to zahvaljujući prodaji akcija u Podgoričkoj banci za 1,8 miliona eura, čime je pokriven gubitak iz redovnog poslovanja koji je napravila tadašnja uprava.

U izvještaju o poslovanju za 2020. godinu naveden je gubitak od 18,8 miliona eura. Ukupni prihodi kompanije bili su 22 miliona eura, od čega su prihodi od prodaje iznosili 18 miliona ili 11 miliona manje nego u 2019. godini. U prošlogodišnjim ukupnim prihodima nalazi se i stavka od 3,2 miliona od “promjene vrijednosti zaliha”, koji su do sada i neki revizori ocjenjivali kao vrlo sporno mjerilo. Prošle godine je ova stavka vrijedila svega 41 hiljadu eura.

Ukupni rashodi kompanije prošle godine su dostigli 41 milion eura, što je za osam miliona više nego godinu ranije.

Troškovi za materijal i energiju smanjeni su sa devet na 7,7 miliona eura, a za bruto zarade sa 14,5 na 11,8 miliona, dok je većina ostalih rashoda značajno porasla.

Troškovi rezervisanja porasli su sa 239 hiljada na 5,3 miliona eura, ostali poslovni rashodi sa 5,1 na 11,4 miliona, finansijski rashodi sa 1,1 na 1,6 miliona, a amortizacije sa 2,9 na tri miliona.

Kod ostalih poslovnih rashoda najviše je porasla stavka “rashodi iz ranijih godina” sa 935 hiljada na 4,7 miliona, dok je otpis potraživanja od kupaca povećan sa 39 hiljada na čak 1,6 miliona eura. Troškovi poreza na imovinu porasli su sa 110 hiljada na 686 hiljada, jer je nova Opština Tuzi procijenila imovinu Plantaža na svojoj teritoriji po znatno većoj vrijednosti. “Vijesti” su ranije pisale da je na raspravi, po ovom pitanju, tadašnja direktorica Maraš “u zapisniku” kazala da je kompanija koristila stare procjene vrijednosti da bi platila manji iznos poreza. Stavka “troškovi usklađivanja vrijednosti imovine” porasli su sa 901 eura u 2019. na prošlogodišnjih 669 hiljada eura.

U dosadašnjim izvještajima “Plantaža” prikazivana je neraspoređena dobit od 10,5 miliona eura, nastala većinom zbog “promjene vrijednosti zaliha” proteklih godina, iako taj novac u stvarnosti nije postojao. Sada je u novom izvještaju obavljeno “peglanje” sa novim gubitkom od 18,8 miliona eura, pa sada “neraspoređeni dobitak/gubitak” iznosi minus 8,3 miliona eura.

Posjećamo bivši članovi Odbora direktora Plantaža Veselin Vukotić, Božidar Mihailović, Đorđe Rajković, Sead Šahman, Duško Perović i Anica Hajduković uhapšeni su nedavno i sumnjiče se da su nesavjesnim poslovima oštetili kompaniju za višemilionske iznose.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor