IZABRAN NOVI ODBOR DIREKTORA DOO „KOMUNALNO – LIM“

Na sjednici Odbora za izbor i imenovanja održanoj 15.02.2023.godine, u Odboru direktora DOO „Komunalno – Lim“ Bijelo Polje izabrani su novi članovi u sastavu Duško Vojinović, Mirza Guberinić, Sadik Sijarić, Vidoje Knežević i Senad Pačariz. Predlog je usvojen većinom glasova sa 3 glasa „za“ i 1 „protiv“.
Dok je razriješen Odbor direktora DOO „Komunalno – Lim“ Bijelo Polje koji je bio u sastavu: Vladan Kovačević, Almir Džogović, Hazbo Mustajbašić, Sabahet Spahić i Senad Pačariz, zbog podnošenja ostavke jednog člana Odbora.
Izvor: Vijesti iz Bijelog Polja
NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor