Search
Close this search box.

Gubitak 27,6 miliona eura u ŽICG

Željeznička infrastruktura (ŽICG), preduzeće u većinskom državnom vlasništvu prošlu godinu je završilo sa minusom od 27,5 miliona eura, čime je ukupan gubitak na kraju godine dostigao 34,9 miliona eura.

Voz u Podgorici, ilustrativna fotgrafija
Voz u Podgorici, ilustrativna fotgrafija

Ovaj podatak dodatno zabrinjava, s obzirom na to da je u pitanju preduzeće koje je 2018. godine umanjilo kapital da bi pokrilo gubitak od 30,6 miliona eura i te godine bilo faktički na nuli. Od te godine, međutim, pa naredne tri nakupio se minus od 3,92 miliona eura, da bi lani ukupan gubitak po bilansu stanja iznosio 30,97 miliona, a po bilansu uspjeha 27,5 miliona.

”IMOVINA PREDUZEĆA JE IZNOSILA 587,7 MILIONA EURA, ŠTO JE ZA SKORO 23 MILIONA MANJE NEGO NA KRAJU 2020. GODINE”

Prihodi ŽICG su lani iznosili oko 14,35 miliona eura, dok su troškovi poslovanja iznosili 8,55 miliona. Obje stavke su gotovo istovjetne kao u 2020. godini, ali je u 2021. godini ŽICG imala rashode po osnovu usklađivanja imovine u iznosu od 29,63 miliona eura.

Preduzeće Upravi prihoda i carina nije dostavilo izvještaj menadzmenta za prošlu godinu, niti napomene uz finansijske iskaze, koje je do ove godine redovno dostavljalo. U tim dokumentima bi moralo biti sadržano pojašnjenje ovolikog rashoda po osnovu usklađivanja imovine, kao i ovoliki minus u poslovanju, koji je vjerovatno posledica rashoda po osnovu usklađivanja imovine.

Lani je prosječan broj zaposlenih bio 732, što je za 23 manje u odnosu na godinu ranije. Troškovi zarada iznosili su 6,56 miliona, što je za 100 hiljada manje nego u 2020. godini.

Imovina preduzeća je iznosila 587,7 miliona eura, što je za skoro 23 miliona manje nego na kraju 2020. godine.

Obrtna sredstva su bila 10,7 miliona, skoro tri manje nego u uporednoj godini.

Aktiva i pasiva su bile 598,4 miliona, što je 25,7 miliona manje nego u 2020. godini.

Kapital duštva je iznosio 513,4 miliona, što je pad od 27,5 miliona, dok je osnovni kapital ostao isti kao u 2020. godini – 439,7 miliona.

Dugoročna rezervisanja i obaveze su iznosile 29,7 miliona i smanjene su četiri miliona eura. Dugoročni krediti su iznosili 27,6 miliona, što je manje za 3,9 miliona nego na kraju 2020. godine.

Kratkoročne obaveze su iznosile 11,4 miliona, što je porast od dva miliona. Kratkoročni krediti su na kraju godine iznosili 4,63 miliona, što je za milion više nego na kraju 2020. godine.

ŽICG je akcionarsko društvo osnovano, 7 jula 2008. godine, saglasno Stretegiji restrukturiranja Željeznice Crne Gore. U svojstvu upravljača infrastrukture, kao javnog dobra u opštoj upotrebi i vlasništvu države Crne Gore, Željeznička infrastruktura izgrađuje i investira u željezničku infrastrukturu, brine se o njenoj modernizaciji i održavanju, osigurava pristup i dodjeljuje infrastrukturne kapacitete svim zainteresovanim željezničkim prevoznicima, koji ispunjavaju zakonske uslove, određuje naknade za korišćenje infrastrukturnih kapaciteta, izrađuje i objavljuje red vožnje, organizuje i reguliše željeznički saobraćaj.

Izvor: Dan

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor