Search
Close this search box.

Dodjela stanova u Beranama: Prijava o koruptivnim radnjama osam godina u fiokama tužilaštva

Sumnja se da su pojedina lica dobijala kadrovske stanove iako su imala riješeno stambeno pitanje, u međuvremenu neki od njih su prodali kadrovske stanove kupljene po povoljnim cijenama od po 385 eura po metru kvadratnom i na taj način za sebe pribavili protivpravnu koristNi nakon osam godina od nadležnih pravosudnih institucija nije stigao odgovor na pitanje da li je bilo nezakonitosti tokom raspodjele kadrovskih stanova i stanova za službenike i namještenike u Beranama. Odgovor nije dat ni na pitanje da li je neko od nadležnih u datom slučaju zloupotrijebio službeni položaj, kao ni da li su lica kojima su dodijeljeni kadrovski stanovi prekršila važeće odluke koje su pratile naznačenu problematiku. To su za “Dan” potvrdili i iz lokalne uprave navodeći da po ovom pitanju još uvijek nije dobila nikakav odgovor iz nadležnog tužilaštva.

– Prije osam godina iz Opštine su poslali jasne dokaze koji ukazuju na brojne nedozvoljene radnje koje su pratile proceduru dodjele kadrovskih stanova u Beranama. Tada je bilo nagovještaja da će se u što kraćem roku doći do procesuiranja lica koja su se u datom slučaju ogriješila o zakonu. Međutim, ni do današnjih dana nijesmo dobili odgovor šta je urađeno sa ovim predmetom, sem što znamo da su inspektori prije pet godina iz zgrade Opštine Berane izuzeli dokumentaciju koja se tiče dodjele kadrovskih stanova – istakli su iz lokalne uprave.

Komisija za preispitivanje zakonitosti postupka raspodjele kadrovskih stanova i stanova za službenike i namještenike, koju je imenovala Skupština opštine Berane prije sedam godina sačinila izvještaj sa kompletnom dokumentacijom i predala ga tadašnjem Glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću, uz konstataciju da postoji osnovana sumnja da je prilikom dodjele pomenutih stanova bilo elemenata organizovanog kriminala i zloupotrebe službenog položaja, kako u Opštini Berane tako i u Crnogorskom fonda za solidarnu stambenu izgradnju.

– Postoji osnovana sumnja da je cijeli postupak od izgradnje pa do raspodjele stanova bio nezakonit i sa puno elementa korupcije i krivičnih djela. Sumnja se da su pojedina lica dobijala kadrovske stanove iako su imala riješeno stambeno pitanje. Uz to, sumnja se da su pojedina lica u međuvremenu prodala kadrovske stanove kupljene po povoljnim cijenama od po 385 eura po metru kvadratnom i da su na taj način za sebe pribavila protivpravnu korist koja se mjeri hiljadama eura. Takođe, postoje dokazi da su određene lica kojima su dodijeljeni stanovi prije isteka od pet godina napustila Berane i raskinula radni odnos sa institucijama sa teritorije naše opštine. Sumnja da se u datom slučaju radi o organizovamom kriminalu – navodi se, između ostalog, u prijavi koju je pomenuta komisija 2015. godine dostavila Specijalnom državnom tužilaštvu.

Raspoloživa dokumentacija ukazuje da je Opština Berane obezbijedila zemljište za izgradnju zgrada za kadrovske stanove, kao i njegovo komunalmno opremanje. Opština se, radi subvencioniranja cijene kadrovskih stanova, kreditno zadužila 516.000 eura i to na period od 10 godina i sa kamatnom stopom od osam odsto. Komisija je u izvještaju poslazom tužilaštvu zatražila da se van snage stavi odluka o finansijskom učešću Opštine Berane u raspodjeli kadrovskih stanova od 25.11.2011. godine, kao i niz drugih odluka vezanih za ovu problematiku.

– Krajnje je neprihvatljivo to što je Opština Berane, zahvaljujući određenim odlikama regresirala svaki kvadratni metar karovskih stanova sa 167 eura, bez obzira da li su svi ti stanovi dodijeljeni i korišćeni u skladu sa propisanim kriterijumima – navodi se u dopisu koji je upućen tužilaštvu.
Odlukom definisano ko ima pravo na stan

Priča oko dodjele kadrovskih stanova krenula je početkom 2011. godine, nakon što su tadašnji ministar zdravlja Miodrag Radunović, direktor Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju Danilo Popović i predsjednik opštine Vuka Golubović uručili odabranim kadrovima ključeve od stanova u novosagrađenim zgradama. Prije toga, tačnije 2.07. 2009. godine Golubović je donio Odluku o rješavanju kadrovskih potreba. U odluci je, između ostalog, precizirano da su zaposleni koji po osnovu kadrovskih potreba riješe stambeno pitanje dužni da u Opštini Berane ostanu u radnom odnosu najmanje pet godina od dana rješavanja kadrovske potrebe. Odlukom je, takođe, definisano da pravo na rješavanje stambenih potreba ima zaposleni opštinski kadar koji nema adekvatan stan, odnosno porodičnu zgradu u svojini.

Izvor: DAN

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor