Delegacija MUP-a na sastanku generalnih direktora za civilnu zaštitu EU

U okviru Francuskog predsjedavanja Savjetom Evropske Unije organizovan je 48. sastanak generalnih direktora za civilnu zaštitu Evropske Unije.

Foto: MUP
Foto: MUP

Sastanak je održan 17. i 18. maja 2022. godine u mjestu Aix-en Provence u Republici Francuskoj. Delegaciju Crne Gore, ispred Ministarstva unutrašnjih poslova, predstavljali su Miodrag Bešović, v.d. generalnog direktora Direktorata za zaštitu i spašavanje i Vojin Vojinović, samostalni savjetnik u Direkciji za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa.

Glavna tema o kojoj se diskutovalo na sastanku bila je odgovor Mehanizma za civilnu zaštitu Evropske Unije u kontekstu ratnih dešavanja u Ukrajini. Države članice Mehanizma civilne zaštite Evropske Unije i Evropska Komisija od početka invazije obezbijedile su finansijsku pomoć Ukrajini u vrijednosti od 300 milona eura. Ovo uključuje skoro 30 000 tona pomoći država članica u materijalnim sredstvima, mobilizaciju kapaciteta iz strateških rezervi rescuEU, usluge transporta i skladištenja, kapacitete za medicinsku evakuaciju, kao i donacije kompanija iz privatnog sektora uključene u oblast zdravstva, nuklearnih i radiacionih nesreća i skloništa.

Takođe, razgovaralo se o uticaju klimatskih promjena na Evropsku civilnu zaštitu i o daljem razvoju ciljeva otpornosti na katastrofe. Predstavljene su i inovacije vezano za Centar mreže znanja Evropske Unije i na kraju predstavljene su aktivnosti koje će se realizovati tokom narednog predsjedavanja Republike Češke Savjetom Evropske Unije.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor