„Današnja hapšenja potvrda da treba što prije formirati poresku policiju“

Menadžment Uprave prihoda i carina, pozdravilo je zajedničku akciju Osnovnog državnog tužilaštva i Uprave policije Crne Gore, u okviru koje su danas uhapšene 24 osobe, kojima se na teret stavlja da su počinili krivično djelo – utaja poreza i doprinosa, kroz poslovanje 20 pravnih lica koja su obuhvaćena istragom i za koja je izdata naredba za pretres.

Iz UPC naglašavaju da će nastaviti da daju svu potrebnu podršku nadležnim organima, u smislu razmjene operativnih informacija koje se tiču poreskih podataka i konsultantskih usluga stručnog kadra u oblasti poreske politike i poreskog sistema.

Takođe najavljuju i da će u narednom periodu akcenat biti na otkrivanju i suzbijanju krivičnih djela, koja kao moguću posljedicu imaju potpuno ili djelimično izbjegavanje plaćanja poreza.

„U fokusu će nam biti sprovođenje politike koja podrazumijeva nultu toleranciju na krivična djela koja obuhvataju utaju poreza i doprinosa, u tom smjeru smo već preduzeli adekvatne korake i dali odgovarajuće instrukcije našim inspektorima koji su na terenu. Ako želimo da podstaknemo ljude da pošteno plaćaju porez, onda je važno da se dosljedno i neselektivno sprovode mjere protiv utajivača poreza“, izjavio je direktor UPC Rade Milošević.

Naglasio je da su slične akcije samo dodatna potvrda neophodnosti što skorijeg formiranja poreske policije.

„Uvođenje instituta poreske policije, koja bi imala ovlašćenja da preduzima određene radnje i mjere u smislu finansijske forenzike, radi otkrivanja krivičnih djela koja kao moguću posljedicu imaju potpuno ili djelimično izbjegavanje plaćanja poreza, uticalo bi na jačanje poreske discipline, sprječavanje utaje poreza i obezbjeđivanje većih prihoda državnom budžetu. Da bi se ona formirala, osnovni preduslovi su izmjena zakonske regulative, na čemu se trenutno radi, i jačanje kadrovskih kapaciteta poreskog organa. Trenutno je u toku reorganizacija i sistematizacija radnih mjesta u UPC, kojom je kao organizaciona jedinica u sistemu UPC predviđena i poreska policija“, zaključio je Milošević.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor