Crna Gora potpisala novi Okvirni program sa IAEA do 2027. godine

Crna Gora je potpisala novi Okvirni program za saradnju (CPF) sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA), za period 2022-2027.

Iz Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja je danas saopšteno da je Okvirni program potpisan tokom 66. redovnog zasijedanja IAEA, 28. septembra.

Dokument su potpisali ministarka nauke i tehnološkog razvoja Biljana Šćepanović i zamjenik generalnog direktora za oblast tehničke saradnje Hua Liu.

„Programom su definisane prioritetne oblasti saradnje Crne Gore i IAEA za naredni srednjoročni period kao što su: zdravlje ljudi, vode i životna sredina, energetika i industrija, hrana i poljoprivreda i nuklearna i radijaciona sigurnost i bezbjednost“, kaže se u saopštenju.

CPF se, kako se navodi, nadovezuje na dostignuća prethodne tehničke saradnje između Crne Gore i IAEA i uzima u obzir stečena iskustva, čime će doprinijeti nacionalnim razvojnim prioritetima i ciljevima.

„Nuklearne nauke i tehnologije mogu da obezbijede značajan, isplativ doprinos za društveno-ekonomski razvoj i imaju komparativnu prednost u odnosu na druge tehnologije“, kaže se u saopštenju.

CPF je pripremljen nakon detaljnog proučavanja Nacionalne strategije održivog razvoja Crne Gore do 2030. godine, Programa zaštite od radona s Akcionim planom za period 2019-2023, Strategije za smanjenje rizika od katastrofa sa dinamičkim planom aktivnosti za sprovođenje Strategije za period 2018-2023. godine i ostalih relevantnih nacionalnih dokumenata.

Navodi se da su dokument CPF i koncepti programa tehničke saradnje formulisani istovremeno kako bi se međusobno dopunjavali.

„Važno je istaći da se period CPF-a 2022-2027. poklapa sa planiranim periodom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, kao osnova za unapređenje nacionalnih prioriteta i postizanje međunarodnih i evropskih ciljeva u predmetnim oblastima“, kaže se u saopštenju.

Podsjeća se da je Crna Gora u saradnji sa IAEA od 2007. godine imala 19 nacionalnih projekata ukupne vrijednosti od preko pet miliona EUR.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor