Brodovi će potopiti državnu kasu za oko 54 miliona eura?

Agencija zabranila Vladi da plati Kinezima ratu koja je dospjela za naplatu jer vodi dva ispitna postupka za dosadašnju pomoć iz budžeta.

Prijeti pad državnih garancija za kredite koje su prethodne vlade uzele za brodove Crnogorske i Barske plovidbe kod Eksim banke, odnosno da Kinezi povuku iz budžeta Crne Gore oko 66 miliona dolara, što je oko 54 miliona eura prema sadašnjem kursu, bez kamata i eventualnih drugih troškova koje bi taj potez izazvao.

Do toga će najvjerovatnije doći jer Ministarstvo za kapitalne investicije i Vlada nemaju mogućnost da izmire rate u januaru zbog rješenja Agencije za zaštitu konkurencije (AZK), kojim je zabranjena isplata bilo kakve pomoći do okončanja dva ispitna postupka.

Ova informacija potvrđena je “Vijestima” iz više izvora u Vladi i AZK. I ranije rate plaćane su uglavnom iz državnog budžeta.

Iz Vlade se juče zvanično nijesu oglašavali da kažu da li su završeni pregovori sa kineskom bankom o eventualnom odlaganju otplate obaveza.

Za januarsku isplatu rata za oba preduzeća dolazi 4,65 miliona dolara, od čega za Barsku 1,95 miliona i za Crnogorsku plovidbu 2,7 miliona. Ukupan preostali dug iznosi 43 miliona za Barsku i 23 miliona dolara za Crnogorsku. Iz Vlade je najavljeno da će slučaj “plovidbe” biti predat i tužilaštvu.

Šta piše u dopisu

AZK je ispitni postupak za Crnogorsku plovidbu pokrenuo 10. decembra prošle godine, a za Barsku plovidbu 18. januara ove godine i kroz oba rješenja od resornog ministarstva tražio da se obustavi sva dalja pomoć države ovim kompanijama.

Dan nakon što je donijeto rješenje za Barsku plovidbu, Ministarstvo za kapitalne investicije je uputilo dopis AZK-u u kome se od ove agencije traži da im isti dan odgovori da li država Crna Gora ima mogućnost davanja pomoći i pod kojim uslovima dvijema brodarskim kompanijama jer je 20. januar posljednji rok kad se rate moraju platiti.

“Pokrenuti su ispitni postupci ocjene usklađenosti državne pomoći dodijeljene kompanijama Crnogorska i Barska plovidba i na snazi su privremene obustave dalje dodjele državne pomoći tim kompanijama do okončanja ispitnih postupaka. U ovom trenutku nije moguće prejudicirati ishod ispitnih postupaka i dati izjašnjenje o tome da li je već dodijeljena državna pomoć usklađena sa propisima o državnoj pomoći”, odgovor je AZK-a ministarstvu.

“Vijesti” imaju uvid u oba dopisa.

Što AZK nije prije reagovao

Agencija je kroz oba rješenja dala rok Ministarstvu za kapitalne investicije da u roku od 30 dana dostavi sve raspoložive podatke potrebne za ispitivanje usklađenosti državne pomoći dodijeljene ovim firmama.

AZK je u rješenju za Crnogorsku plovidbu objasnio da je došao do informacije da je u 2018. godini ova firma dobila pomoć od resornog ministarstva u iznosu od 4,91 miliona eura i još 4,83 miliona godinu kasnije, kao da je utvrđeno da riječ o državnoj pomoći, ali da pošto prije dodjele ove pomoći nije kontaktiran, AZK sumnja da je riječ o nezakonitoj (neprijavljenoj) državnoj pomoći, zbog čega je pokrenuo ispitni postupak.

Sumnja da je dosadašnja pomoć nezakonita

“Pošto postoji sumnja da je dodijeljena nezakonita državna pomoć, Agencija je naložila davaocu (Ministarstvo za kapitalne investicije) da se u roku od 30 dana od prijema rješenja izjasni o činjenicama i informacijama koje ukazuju na nezakonitost, ali i da privremeno obustavi dalju dodjelu sredstava do odlučivanja o usklađenosti pomoći sa Zakonom”, piše u rješenju.

U slučaju Barske plovidbe pokrenut je ispitni postupak 18. januara ove godine zbog isplate tri miliona eura u 2019. godini radi servisiranja rata za kredite. I u ovom slučaju AZK je utvrdio da je državna pomoć nesporna, ali da je sumnja da je nezakonita (neprijavljena).

Brodovi Barske plovidbe “Bar“ i “Budva“ su kupljeni 2012. godine, a isporučeni 2014. Ukupno su koštali 46,4 miliona dolara.

Crnogorska plovidba je ugovor o kreditu sa Eksim bankom za kupovinu dva broda “Kotor” i “21. maj” zaključila 2010. godine, a njihova cijena je bila 55,76 miliona dolara.

Crnogorska plovidba je u potpunom vlasništvu države, dok je Barska plovidba u većinskom državnom vlasništvu.

Izvor: Vijesti

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor