Berane jedini grad na sjeveru koji je izgradio kolektor

Jedan od najvećih evropskih projekata na sjeveru Crne Gore, pod nazivom „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže i unapređenje vodosnabdijevanja u Opštini Berane”, svrstao je ovaj sjeverni crnogorski grad u red rijetkih u državi koji imaju izgrađen kolektor i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.

Uz ocjenu da postrojenje već tri godine besprekorno funkcioniše, predsjednik opštine Berane, Vuko Todorović, koji je u vrijeme kada je taj projekat realizovan bio na čelu JP Vodovod i kanalizacija, danas sa ponosom ističe da je zagađenje vode rijeke Lim svedeno na nultu tačku.

„Na ovaj način mi smo ne samo zaštitili Lim ispod Berana, već doprinijeli i smanjenju zagađenja ukupnog crnomorskog sliva. Berane je jedini grad na sjeveru koji ima ovakvo postrojenje, i jedini grad na Limu, na njegovom toku kroz Crnu Goru, koji je izgradio prečišćivač“, kazao je Todorović Portalu RTCG.

On je podsjetio da su evropski fondovi, uz učešće Opštine Berane i Vlade Crne Gore, obezbijedili najveći dio novca za izgradnju kolektora na teritoriji grada i prigradskih naselja, koji je obuhvatio kanalizacionu mrežu u dužini od čak dvadeset i jedan kilometar.

Na području Berana do tada je postojalo mnoštvo takozvanih kanala iz kojih su se fekalije izlivale direktno u rijeku Lim, i to je bio višedecenijski problem sa kojim se suočavalo lokalno stanovništvo.

U zvaničnim dokumetima Evropske komisije je zapisano da se radi o investiciji vrijedanoj 13,2 miliona eura, od čega su bespovratna sredstva Evropske unije iznosila 8,3 miliona eura, dok je ostatak sredstava izdvajala Crna Gora u vidu nacionalnog kofinansiranja.

„Za građane Berana period izgradnje nove kanalizacione mreže u gradu bio je naporan zbog raskopanih ulica, ali zato sada možemo biti ponosni na to koliki je posao i kakvog međunarodnog značaja, u smislu zaštite životne sredine i zdravlja građana, odrađen u našem gradu“, rekao je Todorović.

Aktuelni v.d. direktora preduzeća Vodovod i kanalizacija, Dragić Vukić, podsjetio je na činjenicu da je kroz ovaj projekat postavljeno preko dvadeset kilometara potpuno nove kanalizacione mreže.

„Kroz ovaj međunardoni projekat omogućeno je i da Berane dobije novu takozvanu pumpnu stanicu, zatim rekonstrukciju starog rezervoara za vodu na brdu Jasikovac, kao i izgradnju još jednog novog rezervoara, i to većeg kapaciteta. Takođe je rekonstruisana prekidna stanica na gradskom vodovodu u mjestu Selače, kao i izgrađena hlorna stanica na dapsićko-poličkom vodovodu. I sve je to na najsavremeniji način automatizovano“, kaže Vukić.

Ipak, kruna čitavog projekta je prečićivač otpadnih voda, koji je izgrađen na izlazu iz grada, u Mjesnoj zajednici Beranselo.
Da prečiščivač funkcioniše besprekorno dobro, potvrđuje i šef tog postrojenja, Slavoljub Todorović.

On objašnjava da je trenutni kapacitet postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda predviđen za dvadeset hiljada stanovnika.

„Sada imamo tri bazena, ali je ostavljena mogućnost da se doradi još jedan bazen, pa da se kapaciet prečišćivača poveća na trideset hiljada stanovnika. To su takozvani sekvecioni biološki reaktori. Iz njih u rijeku Lim odlazi potpuno prečiošćena voda“ – kaže Todorović.

Prema njegovim riječima, sve se radi uz strogi nadzor Uprave za vode, kojima se redovno dostaljaju uzorci, a svi dosadašnji nalazi su dobri.

„Srednja količina dotoka fekalnih voda u prečišćivač iznosi 190 kubika na sat. Nakon prečišćavanja, u bazenima ostaje samo mulj, koji se za sada transportuje“, dodaje Todorović.

Projekat „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže i unapređenje vodosnabdijevanja u Opštini Berane” zvanično je započet 2017. godine, a postrojenje za prečišćavanje je probno pušteno u rad krajem 2020. godine.

Realizacija projekta je, po sprovedenom međunarodnom tenderu, bila povjerena španskoj firmi „Aqualia Infraestructuras“, jednoj od najvećih u Evropi i svijetu, kada su u pitanju vodni infrastrukaturni projekti.

Iz sjedišta Evropske komisije u Crnoj Gori svečano zatvaranje ovog velikog međunarodnog projekta u Beranama odlagano je do sada zbog pandemije koronavirusa, a kako se saznaje, taj čin je zakazan sa sljedeći mjesec.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor