Search
Close this search box.

Za održavanje željeznice 11 miliona eura

Ugovoreni iznos kredita je 11 miliona eura, sa rokom raspoloživosti sredstava tri godine od datuma potpisivanja. Ugovorom je predviđen period otplate od 15 godina, uključujući grejs period od tri godine.

Za nabavku mehanizacije za održavanje pruga i nove opreme za Željezničku infrastrukturu (ŽICG), Vlada je sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) ugovorila kreditni aranžman u iznosu od 11 miliona eura. Kredit će u potpunosti biti finansiran od strane EBRD uz državnu garanciju Crne Gore.

Svrha projekta jeste da se pomogne ŽICG pri finansiranju mehanizacije za održavanje pruge, koja će se koristiti za redovno i bezbjedno održavanje kompletne željezničke mreže u Crnoj Gori. Projekat se sastoji od dvije komponente. Prva se odnosi na nabavku mehanizacije za održavanje pruge, uključujući mašinu za podbijanje kolosjeka, opremu za održavanje kolosjeka i sitnu mobilnu opremu. Druga komponenta se odnosi na konsultantske usluge za podršku realizacije projekta i nadzor nad radovima za prvu komponentu. Očekuje se da će projekat biti realizovan u roku od dvije godine od datuma stupanja na snagu – stoji u dokumentu.

Sredstvima kredita predloženo je finansiranje šinskih vozila za održavanje, mašina za regulisanje kolosjeka, teška motorna drezina za održavanje kolosjeka sa platformom, teška motorna drezina za održavanje kontaktne mreže, šinsko dvoputno vozilo (bager) sa priključcima, otvorena prikolica za MPV niskog poda. Pomoćna oprema za mehanizaciju, odnosno električni set za podbijanje kolosjeka, mehanička prikolica, mašina za bušenje pragova, mašina za bušenje šina, uređaj za sječenje šina, mašina za sječenje šina, mašina za varenje šina, mašina za mehaničko podešavanje kolosjeka, hidraulični uređaj za podizanje šina, mehanički uređaj za podizanje i bušenje šina.

Ugovoreni iznos kredita je 11 miliona eura, sa rokom raspoloživosti sredstava tri godine od datuma potpisivanja. Ugovorom je predviđen period otplate od 15 godina, uključujući grejs period od tri godine, uz polugodišnju otplatu i varijabilnu kamatnu stopu koja se sastoji od šestomjesečnog EURIBORA i margine od 1 odsto. Takođe, predviđeno je da se na nepovučena sredstva plaća provizija, u visini od 0,5 odsto godišnje. Sredstva bi se povlačila shodno dinamici realizacije, pri čemu je minimalan iznos 0,5 miliona eura. Iz kredita, odmah nakon potpisivanja, platiće se naknada za obradu kredita u iznosu od 110.000 eura. Dodatno, u cilju koordinacije, upravljanja, praćenja i evaluacije svih aspekata implementacije, uključujući nabavku dobara, radova i usluga za projekat, ŽICG će formirati, i upravljati Jedinicom za implementaciju projekta sa adekvatnim resursima i odgovarajućim kvalifikovanim osobljem, uključujući najmanje jednog višeg menadžera kojeg imenuje ŽICG. Takođe, ŽICG će počev od datuma efektivnosti, podnositi EBRD-u godišnje izvještaje o ekološkim i socijalnim pitanjima koja se tiču ŽICG ili projekta, u roku od 120 dana od kraja godine za koju se podnosi izvještaj – piše u dokumentu.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor