Za 48 sati prijavljeni problem „na dnevnom redu“

Za 48 sati od trenutka kada se prijave, trebali bi da budu riješeni svi komunalni problemi koje uoče građani i turisti. Sistem 48 je još jedan novi servis koji je lokalna uprava uvela i omogućila građanima njegovo korišćenje.

Kako ističe Marta Šćepanović, predsjednica opštine, to je još jedan način da se građani uključe u svakodnevni život grada i aktuelne probleme.

– Hoćemo aktivnog građanina koji uočava, saopštava, inicira, predlaže. Tako se stvara jedna originalna i posebno kvalitetna pokretačka energija koja pozitivno utiče na sve djelatnosti u gradu. Građanin pokreće ali građanin i kontroliše. Na taj način ćemo zajednički unaprijediti i intezivirati direktnu komunikaciju sa građanima a grad učiniti čistijim, uređenijim, modernijim. Takođe ćemo pomoći gradskim službama da ažurnije i eikasnije evidentiraju probleme i otklanjaju prijavljene nepravilnosti – objasnila je Marta Šćepanović, predsjednica opštine.

Oštećeni asalt, problemi saobraćajne signalizacije, deponije, neuređene zelene površine, pucanje vodovodnih cijevi, kvaru na uličnoj rasvjeti, neispražnjenim kontejnerima, psima lutalicama, napuštenim privremenim objektima. Svi problemi koji se prijave, obavezuju nadležne službe da u roku od 48 sati riješe problem ili daju informaciju o statusu rješavanja problema.

Prijavljivanje problema i praćenje njihovih rješavanja,gradjani mogu da realizuju preko portala kolasin.sistem 48.me, preko mejl adrese kolasin@sistem 48.me kao i preko broja teleona 068 898 833.

izvor: Pobjeda

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor