Vukić: Adžić da dostavi podatke o zloupotrebama pri promjeni prebivališta u susret lokalnim izborima

Poslanik Socijalističke narodne partiije Dragan Vukić podnio je zahtjev ministru unutrašnjih poslova Filipu Adžiću za dostavljanje podataka i informacija o mogućim zloupotrebama pri promjeni prebivališta u susret lokalnim izborima.

Vukić je istakao da, saglasno članu 50 Poslovnika Skupštine, od Adžića zahtijeva sljedeće podatke:

  • Koliko je birača na dan 01.10.2022. godine upisano u birački spisak za opštine: Podgorica,Bijelo Polje, Bar, Budve, Danilovgrad, Žabljak, Zeta, Kolašin, Pljevalja, Plav, Plužine, Rožaje, Tivat i Šavnik i koliko je birača upisano na dan kada su raspisani izbori za navedene Opštine;
  • Koliko je lica prijavilo prebivalište od dana raspisivanja izbora do 01.10.2022. za navedene Opštine i iz kojih Opština su ta lica došla;
  • Da li je MUP vršio terenske provjere lica koja su prijavila prebivalište i šta je utvrđeno;
  • S obzirom na to da u Zakonu o registrima prebivališta i boravišta nije propisan rok za odobravanje zahtjeva za promjene prebivališta tih lica, da li primjenjuju zakonski rok za rješavanje tih zahtjeva od 30 dana propisan ZUP-om;
  • Da li se među licima koja su prijavila promjenu prebivališta nalaze i lica koja su u prethodnom periodu više puta vršila promjenu prebivališta između Opština i koji je taj broj lica, odnosno da li imaju podatak da je neko od tih lica vršio promjene prebivališta na prethodno održanim lokalnim izborima prošle godine i
  • Koliko je lica iz Opštine Tuzi i Opštine Golubovci promijenilo prebivalište u Opštinu Podgorica od dana raspisivanja izbora do 01.10.2022.godine.

Kako je naglasio, te podatke u propisanom roku ministar bi trebalo da dostavi na adresu Skupštine – Klubu poslanika Socijalističke narodne partije.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor