Vojinović uručio nagrade Oktoih

Ministar prosvjete Miomir Vojinović uručio je danas nagradu Oktoih dobitnicima tog državnog priznanja, docentu na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore Martinu Ćalasanu i nastavnicama u Svetlani Varagić i Milici Vojinović.

Varagić je nastavnica hemije u Gimnaziji „Slobodan Škerović“, a Vojinović predaje ekonomsku grupu predmeta u Srednjoj ekonomskoj školi „Mirko Vešović“.

Vojinović je, na svečanosti u Vili Gorica, kazao da su Oktoih i Crna Gora neraskidivo viševjekovno jedinstvo.

„U ovim složenim društvenim prilikama naročiti izazov predstavlja poziv prosvjetnog radnika, nastavnika i predavača. Istorija pokazuje da se takvi složeni zadaci mogu povjeriti samo najboljima“, rekao je Vojinović.

On je kazao da je siguran da će ovogodišnji laureati sa ponosom pronositi slavu i ime Oktoiha i Crne Gore.

„Znanje, stručnost, profesionalni kvaliteti, obrazovna dostignuća i inovativni poduhvati, neka vam i dalje budu ideje vodilje na polju obrazovanja. Neka vaš primjer slijede generacije mladih na koji način čuvati ugled našeg obrazovanja“, poručio je Vojinović.

On je kazao da je obrazovanje bilo i ostalo temelj i stub svake države.

„Posebno me raduje podatak da preko 60 odsto građana vjeruje obrazovnom sistemu Crne Gore, što govori u prilog tome da je Vlada pitanju procesa reformi u školstvu prišla na poseban način“, rekao je Vojinović.

Kako je naveo, urađena je sveobuhvatna analiza sistema crnogorskog obrazovanja, poslije koje će stručni timovi na svim nivoima odgovoriti zahtjevima.

„Održali smo riječ i kada govorimo o poboljšanju materijalnog statusa univerzitetskih profesora i nastavnog kadra u osnovnim i srednjim školama. Biće potpisan i kolektivni ugovor za saradnike u nastavi i neakademsko osoblje“, istakao je Vojinović.

On je rekao da je realizacija infrastrukturnih projekata dio prioriteta na koji će staviti poseban akcenat.

„Vjerujem da je Crna Gora u potpunosti spremna da nastavi ulaganja u obrazovni proces, čime šaljemo jasnu poruku da nam je želja i cilj moderno društvo demokratskih evropskih vrijednosti“, dodao je Vojinović.

Predsjednik žirija Milivoje Radović rekao je da su dobitnici učinili da se ustanove u kojima rade ponose njima i njihovim rezultatima.

„Žiri sa ponosom može da konstatuje da su nagrade Oktoih za prošlu godinu dobili najbolji kandidati, jer su vrednovanjem u svim kriterijumima ostvarili najveći broj bodova“, naveo je Radović.

On je, obrazlažući nagradu Varagić, kazao generacije učenika pamte njenu posvećenost i doprinos kreiranju njihove ličnosti.

„Brojne nagrade koje su dobili njeni đaci govore o posvećenosti Varagić“, rekao je Radović.

On je naveo da je Varagić dobitnica nagrade za Fond za kvalitet i talente, autor udžbenika hemije koji se koriste u nastavi opšte gimnazije, kao i da je učestvovala u izradi predmetnih programa za osnovnu i srednju školu i bila je mentor nastavnicima pripravnicima.

Radović je kazao da je je Vojinović uspjela da kulturom i pedagoškim sposobnostima ostavi trag na učenike i kolege.

Kako je naveo, Vojinović je kao student bila dobitnica Decembarske nagrade.

Dobitnica je nagrade Ministarstva prosvjete iz Fonda za kvalitet i talente, učestvovala je u izradi obrazovnih programa, recezent je udžbenika Ekonomika preduzeća, a autor je i koautor većeg broja udžbenika koji se koriste u nastavi u srednjim stručnim školama.

Radović je rekao da se Ćalasan nalazi na listi najboljih naučnika svijeta, od ukupno pet istraživača iz Crne Gore.

„Objavio je oko 50 radova u časopisima SC i SCI liste, a preko 30 radova u domaćim i regionalnim časopisima. Član je programsko odbora 11 domaćih i međunarodnih konferencija, i recezent preko 150 radova. Ima međunarodnu saradnju sa istraživačima sa 15 univerziteta i inistituta iz regiona i svijeta“, dodao je Radović.

Ćalasan je kazao da, iako je za svoj rad do sada više puta nagrađivan u državi i inostranstvu, ovo prizanje doživljava kao nagradu koja će imati posebno, uzvišeno mjesto u njegovom životu.

„Državna nagrada Oktoih je naveće crnogorsko priznaje u oblasti obrazovanja koje snagom svoje simbolike širi ljubav prema učenju, obrazovanju, vaspitanju, nauci i širi lubav prema knjizi i životu“, rekao je Ćelasan.

On je dodao da je Oktoih temeljni spomenik crnogorske kulture, tradicije i istorije i vizije predaka ka znanju, obrazovanju, radu i učenju.

To priznje, kako je rekao Ćalasan, sa sobom nosi veliku odgovornost i obavezu.

„Biti dobitnik nagrade Oktoih tjera snagom duha na lični rad, stvaranje djela u obrazovanju, nauci i vaspitanju dostojnih njenog imena. Svim prosvjetnim radnicima u Crnoj Gori Oktoih definiše putokaz i cilj rada“, rekao je Ćalasan.

On je kazao da je misija prosvjetnih radnika da doprinose kvalitetu i uspješnosti cijelog obrazovnog sistema i društva.

Prema riječima Ćalasana, svi koji su dio obrazovnog sistema imaju veoma važan zadatak u prosvjetljivanju učeničkih i studentskih umova.

„To je uzvišeni poziv, sveta dužnost svih zaposlenih u obrazovnom sistemu, jer od učenika i studenata zavisi naša budućnost“, kazao je Ćalasan.

On je naveo da u Crnoj Gori Oktoih odavno predstavlja sinonim za trasiran put crnogorskog naroda.

„Spas i sloboda jeste u obrazovanju i knjizi“, zaključio je Ćalasan.

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor